کاربر مهمان ||  ورود
عضویت در ماهنامه مهندسی پزشکی

قیمت مجله در ماه، مبلغ 100000 ریال است.  

  

    اشتراک یکساله (با پست عادی)                 1,200,000 ریال                 
    اشتراک 6 ماهه (با پست عادی)                    600,000 ریال

 

    اشتراک یکساله (با پست سفارشی)            1,620,000 ریال                 
    اشتراک 6 ماهه (با پست سفارشی)               810,000 ریال
   

 

- مبلغ اشتراک یک ساله خارج از کشور با پست سفارشی 260 دلار است.


- لطفاً برای شروع یا تمدید اشتراک، رسید فیش واریزی را همراه با فرم تکمیل شده فوق به دفتر ماهنامه فاکس نمایید.

 

کارت بانک پاسارگاد به شماره کارت 6524-6314-2910-5022 و شماره حساب 2-1100333-8000-206 به نام آقای صائب ماکویی

 

ایمیل: Makoui@iranBmeMag.com

 تلفن: 88024622-021     نمابر: 88225803 -021   داخلی 101