کاربر مهمان ||  ورود

عناوین مطالب شماره 210 ماهنامه مهندسی پزشکی


مجله را ورق بزنید
     سرآغاز
 

3.5 ميليارد دلار سهم بخش سلامت؛ کي؟ کجا؟ چگونه؟

داستان سريال نابساماني بازار ارز و درماندگي شهروندان در برابر آن در حوزه سلامت معني متفاوتي دارد. اينجا صحبت از بيماري مبتلا به سرطان است که داروي شيميدرماني خود را پيدا نميکند و بيمارستاني که ملزومات و تجهيزات اتاق عمل آن ناقص ميماند و نيز ناچاري از مصرف دوباره ملزومات اتاق عمل که ميتواند خطرآفرين باشد. صحبت از جان انسانهاست. بنابراين بسيار بجاست که وزارت بهداشت و مديريت بيمارستانها و هيئت امناي ارزي، انجمنهاي تخصصي و نيز مجلس، دولت، شرکتهاي توليدکننده و واردکننده همه به تکاپو بيفتند.

مشاهده ادامه مطلب...
دریافت فایل - 61KB
     کنگره و همايش
 

يادآور کنگره هاي تخصصي پزشکي

يادآور کنگره هاي تخصصي پزشکي

مشاهده ادامه مطلب...
دریافت فایل - 143KB
 

قيمت گذاري خدمات سلامت به سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان واگذار شود

نخستين جشنواره ملي تجارب موفق بيمارستاني در مديريت منابع و ‏مصارف دهم شهريورماه با حضور مقامات وزارت بهداشت، نمايندگان مجلس و جمعي از رؤساي دانشگاه ها در سالن همايش هاي رازي برگزار شد. در جريان اين جشنواره که از جمعي از روساي موفق بيمارستان ها تقدير شد راهکارهاي برون رفت از شرايط کنوني براي کاهش آسيب در جريان ارائه خدمات سلامت بررسي شد.

مشاهده ادامه مطلب...
دریافت فایل - 187KB
     يک فريم از تجهيزات پزشکي
 

دستگاه بن ماري

مفاهيم پايه
بن ماري از واژه فرانسوي Bain Marie به معني حمام آب گرفته شده است. معادل انگليسي بن ماري Water Bath است.

مشاهده ادامه مطلب...
دریافت فایل - 202KB
     گزارش کوتاه
 

دُر ناياب ارز

تخصيص ارز کليدواژه اي است که در اخبار، مطالب و گفتوگوهاي دسته جمعي زياد به کار ميرود. اگرچه اخبار و گزارشهايي که حول محور اين واژه ميچرخد هم به وفور يافت ميشود اما از سردرگمي صنعتگران و فعالان اقتصادي نه تنها نکاسته که بر آن باري هم افزوده است.
هرچند به نظر ميرسد تکليف فعالان صنعت تجهيزات پزشکي در بخش کالاهاي سرمايهاي يکسره شده است و آنها حالا ميدانند که ديگر نميتوانند از دولت توقع تخصيص ارز داشته باشند ولي توليدکنندگان و واردکنندگان ملزومات هم در خوشبينانه ترين حالت با نقاط مبهم يا با تصميماتي مواجه هستند که هرروز با شرايط واقعي فاصله بيشتري پيدا ميکند.

مشاهده ادامه مطلب...
دریافت فایل - 403KB
     گزارش ویژه
 

حال و روز رسانه هاي حوزه سلامت از ديدگاه اصحاب رسانه، کتمان واقعيت هاي نظام سلامت، عامل آسيب هاي بزرگ

پرداختن به رسانه ها ازاينرو که آنها خود مرکز روايتگري پديده ها و اتفاقات هستند اغلب به چشم نميآيد. کسي نميپرسد چرا خبرنگاران از شرايط زندگي و حال و روز خود نميگويند اما زماني که مشکلي براي مردم در بيمارستان پيش ميآيد، عمل جراحيشان به تعويق ميافتد يا تخلفي در دريافت ويزيت ها ميبينند بلافاصله ميپرسند چرا خبرنگاران اين موضوع و مشکل را روايت نميکنند. فعالان صنفي و انجمنه اي مردم نهاد هم به همين ترتيب؛ همه گروه ها و اقشار جامعه براي انتشار آنچه به آن انتقادي دارند يا حقوقشان را در سختي و مضيقه قرار داده به سراغ رسانه ها و خبرنگاران ميآيند اما کسي نيست که پاي درد دل خودشان بنشيند، به حرفهايشان گوش کند، مشکلات و دغدغه هايشان را پيگيري کند و از استقلال قلمشان پاسداري کند.

مشاهده ادامه مطلب...
دریافت فایل - 1329KB
     زنگ تحقیق
 

حفاظت الکتريکي در تجهيزات پزشکي و سيستم هاي بيمارستاني

دستگاه ها و سيستمهاي پزشکي الکترونيکي (Medical Electrical) هر روزه پيچيده تر ميشوند. استانداردهاي مربوطه و استانداردهاي قابل اجرا براي ارزيابي ايمني بيمار در اين دستگاهها نيز پيشرفت کرده اند. پيشبيني خطرات و خطرات بالقوه و همچنين اجراي استراتژي هاي مقابله اي براي کاهش ميزان احتمال صدمه از دستگاههاي پزشکي الکترونيکي نيازمند چندين جزء است؛ از جمله يک تيم بين رشته اي از کارشناسان که در طراحي و توسعه دستگاهها مشارکت دارند، متخصصين مراقبتهاي بهداشتي که در استفاده و کاربرد باليني دستگاه نقش دارند، و در نهايت آموزش به بيماران که در صورت لزوم بايد انجام پذيرد. از آنجا که واکنش بدن بيمار در مقابل عبور جريان با بدن فرد سالم متفاوت است، با عبور جريان هايي با دامنه پايينتر از بدن بيمار، برق گرفتگي ايجاد ميشود که براي فرد سالم ممکن است خطري نداشته باشد.

مشاهده ادامه مطلب...
دریافت فایل - 510KB
     مقالات علمی و فنی
 

دارورساني هدفمند از ايمپلنت بافت سخت با پوشش دولايه نانو لوله هاي اکسيد تيتانيوم و نانوريسمان هاي پليمري متخلخل

بيماري و آسيب استخوان، لزوم استفاده از ايمپلنت، پروتز و تثبيتکننده شکستگي و مفصل مصنوعي را ضروري ميکند که عليرغم مزاياي فراوان، موجب ايجاد عفونت، تورم و پسزدگي توسط بافت ميزبان ميشود. فلزاتي نظير تيتانيوم و آلياژهاي آن، گزينه هاي مناسبي براي جايگزيني بافت سخت آسيب ديده هستند ولي عيوبي همچون وزن زياد، خواص مکانيکي متفاوت و عدم زيست فعالي، نياز به ايجاد تخلخل و اصلاح سطح پيش از به کارگيري را ضرورت ميبخشد. در اين صورت ميتوان به منظور کاهش احتمال عفونت، پوششي از داروهاي آنتيبيوتيک بر زيست ماده افزود.

مشاهده ادامه مطلب...
دریافت فایل - 287KB
 

محتويات پرونده پزشکي

ثبت اطلاعات پزشکي در پرونده هاي بيمارستاني، درحقيقت مستندسازي فعاليت هاي انجامشده توسط تيم پزشکي در بيمارستان و منعکس کننده فعاليتهاي پزشکان، پرستاران وساير دستاندرکاران تيم پزشکي است. پرونده هاي بيمارستاني علاوه بر اينکه در موارد قانوني و تشخيص قصور و خطاهاي کادر پزشکي ميتوانند مورد استناد قرار گيرند، همچنين ميتوانند به عنوان مهمترين منابع جمع آوري اطلاعات بيماران در تحقيقات کمي وکيفي، حاوي اطلاعات مفيدي براي محققين علوم پزشکي باشند. به طوريکه در بسياري از بيماريها، اطلاعات دقيق تشخيص بيماري صرفاً براساس پرونده هاي بيمارستاني قابل اکتساب است و پرسش از بيماران در خصوص نوع بيماريشان چندان کمک کننده نخواهد بود.

مشاهده ادامه مطلب...
دریافت فایل - 638KB
 

نگاهي اجمالي بر مهندسي بافت کليه

از دست دادن بافت يا ارگان به دليل تخريب جراحتي يا غير جراحتي باعث بروز مشکلات عمده اي در سلامتي انسان ميشود که شديداً بر روي وضعيت بيمار و طول عمر او تأثير ميگذارد. روشهاي درماني به صورت جراحيه اي سنتي، پيشنهاد ميدهند که از يک ناحيه دوم، بافتهاي خودي براي ترميم يا جايگزيني بافتها يا ارگانهاي تخريبشده استفاده شود. براي برخي ارگانها مانند کليه پيوند آلوژنيک اجازه ترميم کارکردي را ميدهد. با اين وجود، تأمين Allograft محدود است و ليست انتظار طولاني براي پيوند ارگان و بافت نشاندهنده نياز به يک متد جديد به منظور غلبه بر محدوديتهاي درمانهاي قديمي ميباشد.
کليه انساني، يک جفت ارگان لوبيايي شکل است که در ناحيه خلف صفاقي (رتروپريتونئال يا پشت شکمي) قرار گرفته اند.

مشاهده ادامه مطلب...
دریافت فایل - 454KB
     نرم افزار
 

تبديل فوريه سيگنال و تصوير در MATLAB

در اين شماره به نحوه محاسبه تبديل فوريه به عنوان يکي از روشهاي مهم پردازش سيگنال و تصوير در حوزه فرکانس ميپردازيم. تبديل فوريه يکي از مباحث مهم در حوزه پردازش سيگنال (قلب، مغز، صوت و ...) و تصوير جهت تشخيص، طبقه بندي، فشرده سازي و ... است که در هر دو حوزه پيوسته و گسسته مورد استفاده قرار ميگيرد. تبديل فوريه ميتواند محتويات فرکانسي هر سيگنال را به همراه دامنه هاي آن نشان دهد. همچنين پس از اعمال تبديل فوريه بر روي سيگنال ورودي در حوزه زمان، هارمونيک هاي ايجادکننده يک شکل موج حاصل ميشوند. اساس تبديل فوريه، تجزيه سيگنال به مجموعه اي از موج هاي سينوسي با فرکانس هاي متفاوت است. 

مشاهده ادامه مطلب...
دریافت فایل - 465KB
     گفت و گو
 

مدير اداره تجهيزات پزشکي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند تأکيد کرد، لزوم مديريت يکپارچه در حوزه تجهيزات

شهر بيرجند مرکز استان خراسان جنوبي در جريان طرح تحول نظام سلامت تغييرات زيادي را تجربه کرده است. در ادامه سلسله مصاحبه ها با کارشناسان واحدهاي مهندسي پزشکي بيمارستانهاي سراسر کشور يا مديران ادارات تجهيزات پزشکي دانشگاهها، اين بار به سراغ آقاي دکترامين الله گلرو، مدير اداره تجهيزات پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اين شهر رفتيم. او هم مانند همکاران خود اگرچه شرايط کنوني و روال فعلي را براي تأمين تجهيزات پزشکي بسيار سخت ميداند اما همچنان اميدوار است. در ادامه مصاحبه ما با ايشان درمورد فرآيندهاي اجرايي اين حوزه را ميخوانيد.

مشاهده ادامه مطلب...
دریافت فایل - 360KB
 

نورومانيتورينگ، روي ميز دانشجويان مهندسي پزشکي

به تازگي «نورومانيتورينگ حين جراحي» به عنوان يکي از راه هاي جراحي با آسيب هاي کمتر در ايران نيز مطرح شده است. قرار است اين حوزه در قالب سه واحد درسي به دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه آزاد کرمان ارائه شود. در ادامه، مصاحبه ما با مهندس دريا آقاملائي، فارغ التحصيل کارشناسي ارشد مهندسي پزشکي دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز را ميخوانيد.

مشاهده ادامه مطلب...
دریافت فایل - 535KB
     چهره به چهره
 

آشنايي با مهندسي پزشکي سر کلاس حرفه و فن

جرقه آشنايي با مهندسي پزشکي برايش از آنجايي شروع شد که سر کلاس حرفه و فن نشسته بود و معلمِ از فرنگ برگشته در مورد جايگاه اين رشته جديد سخن گفت. مهندس مهرداد اسکندري، مدير فروش لاپاراسکوپي شرکت تهران جراح نوين يکي از چندين هزار فعال جامعه مهندسي پزشکي است که در گفتگويي مفصل از داستان انتخاب اين رشته و شروع و تداوم کار حرفه اي اش سخن گفته است. در ادامه اين گفتگو را ميخوانيد.

مشاهده ادامه مطلب...
دریافت فایل - 416KB