کاربر مهمان ||  ورود

عناوین مطالب شماره 208 ماهنامه مهندسی پزشکی


مجله را ورق بزنید
     سرآغاز
 

در طوفان ارزي، ارزش هايمان را حفظ کنيم

نوسان نرخ ارز، روي همه عرصه هاي زندگي ما از جمله در حوزه سلامت اثر گذاشته و چالش ها و نگراني هايي جدي پديد آورده است. شرکتهاي واردکننده تجهيزات پزشکي، براي تامين ارز به نرخ رسمي، با محدوديت جدي روبرو هستند. توليدکنندگان تجهيزات نيز در تامين قطعات و مواد اوليه، به همين ارز نياز دارند که دستيابي به آن از مسيري پر دردسر ميگذرد. حتي شرکتهاي دانش بنيان که به نظر ميرسيد با حمايت معاونت علمي رياست جمهوري راهي هموارتر در پيش دارند، حالا با چالش هايي نه چندان آسان دست و پنجه نرم ميکنند. مصداق هاي اين نکته ها را در صفحات اين شماره ماهنامه مهندسي پزشکي ميتوان ديد. اما مهمتر از همه اينها بايد به اين نکته توجه داشت که سلامت تعطيل بردار نيست و اولويت آن براي جامعه کمتر از امنيت و توان نظامي نيست.

مشاهده ادامه مطلب...
دریافت فایل - 60KB
     کنگره و همايش
 

يادآور کنگره هاي تخصصي پزشکي

در سالهاي اخير برگزاري نمايشگاه ها و گردهماييهاي علمي توسعه پيداکرده است. مطابق سنت هميشگي اين دست گردهمايي ها، شرکتهاي تجهيزات پزشکي به عنوان حامي و ارائه کنندگان محصولات موردنياز در حوزه هاي تخصصي مرتبط در نمايشگاه هاي حاشيه اين گردهمايي ها حضور پيدا ميکنند. در همين راستا بر آن شديم تا در جهت اطلاع رساني به شما مخاطبين گرامي، برنامه نمايشگاه ها و گردهمايي هايي که به زودي برگزار خواهند شد را منتشر کنيم.

مشاهده ادامه مطلب...
دریافت فایل - 95KB
     يک فريم از تجهيزات پزشکي
 

دستگاه توربوسونيک

مفاهيم پايه
Sonic Whole-Body Vibration
Sonic: صوت
Whole-Body: کل بدن
Vibration: ارتعاش

مشاهده ادامه مطلب...
دریافت فایل - 249KB
     گزارش کوتاه
 

تخصيص ارز چالشي جديد براي صنعت تجهيزات پزشکي

اواخر تيرماه اتحاديه بازرگانان تجهيزات پزشکي پيشنهاد برگزاري نشست مشترکي با جمعي از مدير اداره تجهيزات پزشکي و جمعي از مديران وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه و تجارت برگزار شد. نشستي براي شفاف سازي شيوه تخصيص ارز و سهميه هايي که در اين زمينه براي فعالان تجهيزات پزشکي در نظر گرفته شده است.

مشاهده ادامه مطلب...
دریافت فایل - 338KB
     گزارش ویژه
 

نگاهي تفصيلي به حمايت از شرکت هاي دانش بنيان تجهيزات پزشکي؛ حمايت از توليد ثروت از علم راهکاري براي بستن چاه هاي نفت

درپي تأکيد سياستهاي بالادستي بر افزايش توان اقتصادي و توليد داخلي، حمايت از شرکتهاي دانشبنيان به عنوان يکي از راهکارهاي مشوق در نظر گرفته شده است. 
از سوي ديگر صنعت تجهيزات پزشکي که دهه 90 را به دليل فشار تحريمها با ميدانداري هرچه بيشتر بخش خصوصي و افزايش توان توليدي به پايان رساند با شروع طرح تحول نظام سلامت حوزهاي جذابتر از قبل براي رشد و افزايش تعداد شرکتهاي توليدي و دانشبنيان شد.

مشاهده ادامه مطلب...
دریافت فایل - 1210KB
     زنگ تحقیق
 

تازه هاي سلامت و فناوري پزشکي

برخي اظهار ميکنند در آينده، فناوريهاي حوزه پزشکي جايگزين 80 درصد از پزشکان خواهد شد. اما به نظر ميرسد که فناوري به پزشکان کمک خواهد کرد تا بر روي آنچه انجام ميدهند تمرکز بيشتري داشته باشند. در ميان همه تخصصهاي پزشکي که از سلامت ديجيتال بهره بردهاند، برخي از آنها همراه نوآوريهاي سلامت ديجيتال رشد خواهند کرد. در اين تحقيق به بررسي حوزه هايي از پزشکي که در آينده بيشترين توان بالقوه را براي توسعه دارند پرداخته ميشود. همچنين تازهترين پيشرفتهاي فناوري که موجب تشخيص زودهنگام بيماريها، کاهش خطاهاي انساني و جبران کمبود متخصصان مجرب در زمينه پزشکي ميشود مورد بررسي قرار ميگيرند.

مشاهده ادامه مطلب...
دریافت فایل - 2778KB
     مقالات علمی و فنی
 

بررسي انواع روشهاي تشخيص و پايش سرطان پستان

تاکنون روشهاي بسياري براي تشخيص سرطان پستان ارائه شده است. هر يک از اين روشها کارايي و جايگاه خود را دارند. برخي از روشها قديميتر و برخي جديدتر هستند. تعدادي از روشها نيز هنوز در مراحل تحقيقاتي هستند و قابليت استفاده عمومي ندارند. سرطان پستان عموماً توسط ماموگرافي يا معاينه باليني پستان، کشف ميشود. پس از کشف، از روشهاي ديگري جهت تعيين ميزان پيشرفتگي بيماري استفاده ميشود. در اين مقاله عموماً به بررسي روشهاي ماموگرافي، سونوگرافي و امآرآي پرداخته شده است.

مشاهده ادامه مطلب...
دریافت فایل - 583KB
 

تأثير سفتي و زبري ماتريس بر رفتارهاي سلولي

محيط خارج سلولي حد واسط مهمي در تنظيم سلامت سلول است و در فراهم آوردن تحريکات شيميايي و مکانيکي براي تأثيرگذاري بر رفتارهاي سلول و رفتارهاي مرتبط سلولها با هم نقش مهمي ايفاء ميکند. به طورمعمول در گذشته بيشتر بر سيگنالهاي شيميايي ماتريس خارج سلولي توجه شده و نقش محيط مکانيکي بر رفتارهاي سلولي کمتر شناخته شده است. دراين مطالعه نقش مکانيک ماتريس بر عملکرد سلول مورد توجه قرار خواهد گرفت.

مشاهده ادامه مطلب...
دریافت فایل - 743KB
     نرم افزار
 

آشنايي با نمودارهاي آماري کاربردي در MATLAB

در اين شماره به بررسي تعدادي از نمودارهاي دوبعدي که در حوزه هاي مختلف رياضي، مهندسي و پزشکي کاربرد دارند، پرداخته ميشود. اين نمودارها بيشتر در زمينه پردازش سيگنالها و داده هاي مهندسي و پزشکي و نيز ارئه بهتر نتايج آماري مورد استفاده قرار ميگيرند.

مشاهده ادامه مطلب...
دریافت فایل - 368KB
     گفت و گو
 

دو خواسته توليدکنندگان از مسئولان نظام سلامت: افزايش نظارت و کاهش بدهي مراکز درماني

توليد تجهيزات پزشکي اگرچه در سال هاي اخير پيشرفت هايي داشته اما به خصوص در سالهاي اخير اغلب محدود به کالاهاي زودبازده بوده است. با اين حال اما ادامه دادن در شرايطي که برخي از شرکتهاي باسابقه توليدي تجهيزات پزشکي ورشکسته شدند نوعي هنر است.
در اين بخش پاي درددلهاي سه شرکت توليدي نشستيم و از آنها درمورد دغدغه هايشان سوال کرديم.

مشاهده ادامه مطلب...
دریافت فایل - 552KB
 

اجراي اصول نگهداشت، عامل صرفه جويي در بودجه تعميرات

عليرضا فراهاني، کارشناس ارشد پاراکلينيک معاونت کل درمان تأمين اجتماعي استان تهران که به نوعي در زمينه تأمين تجهيزات پزشکي بيمارستانهاي تحت نظارت تأمين اجتماعي ايفاي نقش ميکند مهمان ما در شماره 208 «ماهنامه مهندسي پزشکي» است. به گفته او اگرچه با توجه به فرسودگي قطعات تجهيزات به روزرساني و جايگزيني تجهيزات به کندي انجام ميشود اما اجراي دستورالعمل هاي نگهداشت منجر به صرفه جويي در بودجه تعميرات شده است. مصاحبه ما با مهندس فراهاني را در ادامه ميخوانيد:

مشاهده ادامه مطلب...
دریافت فایل - 274KB