کاربر مهمان ||  ورود

گزارشات صنفی - ماهنامه مهندسی پزشکی

ماهنامه شماره 210

قيمت گذاري خدمات سلامت به سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان واگذار شود

قيمت گذاري خدمات سلامت  به سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان واگذار شوددریافت فایل - 187KB

Gheymatgozari210.jpg

نخستين جشنواره ملي تجارب موفق بيمارستاني در مديريت منابع و ‏مصارف دهم شهريورماه با حضور مقامات وزارت بهداشت، نمايندگان مجلس و جمعي از رؤساي دانشگاه ها در سالن همايش هاي رازي برگزار شد. در جريان اين جشنواره که از جمعي از روساي موفق بيمارستانها تقدير شد راهکارهاي برونرفت از شرايط کنوني براي کاهش آسيب در جريان ارائه خدمات سلامت بررسي شد.
علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي ضمن تقدير از دستاوردهاي حوزه پزشکي و وزارت بهداشت تأکيد کرد: انقلاب باعث شد که ‏نيروهاي پزشکي کشور ساماندهي خوبي به خدمات پزشکي بدهند. اين خدمات حالا در بخش هاي دوردست کشور در دسترس مردم ‏قرارگرفته و نيروهاي متخصص نيز افزايش يافته اند و برخلاف گذشته که پزشکان هندي وارد کشور مي شدند، حالا صادرات پزشک به کشورهاي ديگر اتفاق ميافتد.‏
او در ادامه از اجراي طرح تحول نظام سلامت تقدير کرد و گفت: بودجه بايد به موقع تخصيص پيدا کند. وزير بهداشت نبايد کفش آهني بپوشد و دنبال ‏بودجه باشد. براي سال آينده با توجه به شرايط اقتصادي نياز به ابتکارات جديد داريم.‏ قسمتي از ماليات بر ارزش افزوده به حوزه سلامت اختصاص يافته، اما بايد ‏فکرهاي ديگري نيز کرد تا حوزه سلامت نگراني تأمين منابع مالي نداشته باشد. امسال بخشي از هزينه هاي سلامت را از منبع ‏يارانه ها متصل کرديم، اما راضي کننده نبود. به هرحال بايد روي اين موضوع که منابع پايدار مالي سلامت را از کجا ميتوان تأمين ‏کرد فکر کرد و پيشنهاد داد.‏
لاريجاني بابيان اينکه شرايط امروز کشور برخورد کلاسيک با دشمن نيست، تأکيد کرد: در حوزه پزشکي بايد به توليد داخلي بيشتر توجه کنيم. زيرا بسياري از شرکت هاي ‏خارجي احتمالاً با شرکتهاي ايراني کار نکنند. شايد اگر با اروپا به نتيجه برسيم، شرکت هاي کوچک اروپايي با ما کار کنند، اما ‏احتمالاً شرکتهاي بزرگ اروپايي همکاري نميکنند.
دکتر سيد حسن هاشمي، وزير بهداشت نيز با اشاره به دستاوردهاي طرح تحول و مشکلاتي که به دليل نبود منابع پايدار مانع از پيشبرد آن است، گفت: 250 راهنماي باليني تدوين شده و بيش از 2 ميليون همپوشاني در بيمه ها را رفع کرديم. رؤساي دانشگاهها ضمن توجه جدي به کار اصلي خود يعني «پيشگيري»، بايد هزينه ها را به نحوي کنترل کنند که مردم آسيب نبينند و بسته خدمت خيلي کوچک نشود و بيترديد اين موضوع نيازمند حمايت مجلس است. درعينحال بايد آماده مقابله با کمبودهاي احتمالي ناشي از تحريم باشيم.
او در ادامه بر ضرورت تسويه حساب به موقع بعد از خريد خدمت در سالهاي آتي تأکيد کرد و گفت: بنا بر قانون مصوب مجلس، قيمت گذاري خدمات پزشکي به دولت واگذارشده است اين در حالي است که چون دولت خريدار عمده خدمات است و بايد از جيب پول بپردازد، هيچگاه قيمت تمام شده را مدنظر قرار نميدهد و اين باعث ورشکستگي بيمارستانهاست؛ به طوريکه تراز مالي بسياري از بيمارستانها منفي شده است. به نظر ميرسد اگر فرمول سازمان حمايت از توليد و مصرف کننده، صحيح و کارکردش در ساير بخشها موردپذيرش است، مجلس بخش پزشکي را نيز در اختيار اين سازمان قرار دهد.
او با اشاره به اينکه بيماران در بيمارستانها نبايد معطل بمانند، نسبت به ادامه حياتبخش خصوصي در شرايط کنوني و با روال هاي قانوني موجود ابراز نگراني و ترديد کرد و افزود: دستور رئيس جمهور مبني بر تخصيص ارز به نظام سلامت هنوز محقق نشده هرچند زماني هم نداريم.
حسينعلي شهرياري، رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز از ديگر مهمانان و سخنرانان اين نشست بود. او درمورد نگرانيهاي موجود درباره ادامه طرح تحول نظام سلامت گفت: نگرانيهاي ما درباره ادامه طرح تحول سلامت، به خصوص بعد از نوسانات ارزي همچنان وجود دارد. همچنين ‏دغدغه هايي درباره دارو و تجهيزات پزشکي ايجاد شده است.‏
او افزود: يکي از نگرانيها درباره تجهيزات پزشکي است. اگر بخواهند تجهيزات پزشکي را با ارز آزاد وارد کنند ‏و بگويند بخش خصوصي يک دستگاه ام.آر.آي را با ارز آزاد وارد کند، براي هيچ بخش خصوصي مقرون به صرفه نخواهد بود و اگر ‏بخواهند تعرفه هاي خدمات را اضافه کنند نيز پرداختي از جيب مردم افزايش خواهد يافت.‏
رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس بيان کرد: معني برون سپاري خدمات اين نيست که بخش خصوصي ايجاد کنيم که هزينه هايش ‏چند برابر بخش دولتي باشد.
او اجراي سيستم ارجاع در برنامه پنجم و ششم توسعه را نزديکترين راه براي رسيدن به عدالت در سلامت توصيف کرد و گفت: در سيستم ‏ارجاع، بيمار براي سرماخوردگي نميتواند مستقيم به متخصص مراجعه کند و تنها در صورت صلاحديد پزشک عمومي ميتواند اين کار ‏را انجام دهد.‏

در پايان مراسم از ميان 1100 تجربه ثبت شده در زمينه صرفه جويي مالي، از 10 بيمارستان و 3 دانشگاه تقدير شد.

جستجو بر اساس موضوع:
لیست مقالات
يادآور کنگره هاي تخصصي پزشکي // کنگره و همايش
جستجو بر اساس موضوع: