کاربر مهمان ||  ورود

گزارشات صنفی - ماهنامه مهندسی پزشکی

ماهنامه شماره 204

نشستي صميمانه با رئيس انجمن راديولوژي؛ هزينه ها بالاتر از درآمدهاست

نویسنده: فاطمه انصاري

نشستي صميمانه با رئيس انجمن راديولوژي؛ هزينه ها بالاتر از درآمدهاستدریافت فایل - 286KB

Jalal_shokoohi204.jpg

امروزه راديولوژي ديگر همانند گذشته نه تنهامحدود به زيرزمينهاي بيمارستانها و مراکز درماني نيست بلکه در هر منطقه يا شهري که باشيد، حداقل يک ساختمان به مطب راديولوژي اختصاص يافته است. با پيشرفت دانش پزشکي و مهندسي پزشکي، رشته راديولوژي رونق زيادي گرفته است و امروزه بسياري به دنبال موفقيت در اين رشته هستند. کما اينکه در سالهاي اخير، نگاهي به برندگان جايزه نوبل خود نشان ميدهد دانشمندان تا چه ميزان در اين مسير موفق بوده اند. انجمن علمي راديولوژي سالانه با برگزاري کنگره راديولوژي ايران تلاش دارد تا علاوه بر به روز نگهداشتن متخصصين، اطلاعات کافي را در اختيار آنها بگذارد. از سوي ديگر امروزه نقش بسياري از انجمن هاي علمي فراتر رفته و بسياري از آنها به دنبال پيگيري مطالبات گروه خود هستند.
علي حکمتنيا، دبير علمي سي وچهارمين کنگره بين المللي راديولوژي ايران با اشاره به برگزاري اين دوره، خبر داد: سي وچهارمين دوره کنگره بين المللي راديولوژي ايران از تاريخ 11 تا 14 ارديبهشت 97 در مرکز همايش هاي علمي برج ميلاد برگزار ميشود.
حکمتنيا با اشاره به محورهاي اصلي اين دوره از کنگره، بيان کرد: راديولوژي دستگاه گوارش، راديولوژي ادراري، راديولوژي کودکان و راديولوژي اسکلتي و حرکتي ازجمله 4 محور اصلي اين همايش هستند. البته اين دوره تنها به اين موضوعات بسنده نميکند و در موارد مختلفي بحث و گفتگو خواهد شد. همچنين همزمان با برگزاري کنگره راديولوژي، نمايشگاه تخصصي تجهيزات پزشکي راديولوژي نيز برگزار خواهد شد.
او گفت: در اين دوره نسبت به دوره هاي قبل، تعداد کارگاهها افزايش يافته است و همزمان با برگزاري اين کنگره، مباحثي، در کارگاه هاي 3 ساعته الي دوروزه برگزار خواهد شد. به گفته دبير علمي کنگره راديولوژي ايران براي برگزاري اين دوره از کنگره، نيازسنجي هاي جامعه راديولوژي انجام شد. او گفت: در برخي موارد، موردهاي خاص را بيشتر بها داده تا متخصصين بتوانند روي آنها بيشتر بحث داشته باشند و اين موارد از نيازهاي جامعه راديولوژي کشور محسوب ميشود.
همچنين دکتر جلال جلال شکوهي، رئيس انجمن راديولوژي ايران بابيان اينکه يکي از مشکلات عمده راديولوژيستها افزايش نرخ ارز است، گفت: درگذشته حدود 180 نفر در کنگره اروپايي ايسيآر حضور مييافتند درحاليکه در دوره گذشته تنها حدود 10 نفر حضور داشتند. هزينه هاي بالاي کنگره موجب شده است تا متخصصان راديولوژي انگيزهاي براي حضور در چنين برنامه هايي نداشته باشد.
او با اشاره به تداخل پزشکان در حوزه راديولوژي گفت: برخي از گروه هاي پزشکي خواهان دستگاه سونوگرافي هستند. باوجوداينکه بارها از پزشکان خواسته ايم اگر ميخواهند با دستگاه سونوگرافي کار کنند، آموزشهاي لازم را بگذرانند.

تعرفه اي که هيچوقت واقعي نشد
هميشه در کنار گردهمايي هاي بزرگ گروه هاي مختلف پزشکي، مسئولين با حضور در اين مراسم، تلاش ميکنند تا صداي فعالان را بشوند. همين امر موجب شده تا بسياري از افراد به دنبال بيان مشکلات صنفي خود باشند. يکي از مهمترين چالشها، واقعي نبودن تعرفه هاي پزشکي است که براي بسياري چندان تازگي ندارد.
جلال شکوهي در اين خصوص توضيح داد: 10 سال پيش که تعرفه ها را مشخص کردند، چندان به محاسبه ارزش نسبي  خدمات اين رشته توجه نشد اما بعد از سالها، اقدام به افزايش تعرفه ها کردند و تعرفه راديولوژي به ميزان قابل قبولي افزايش يافت.
او افزود: باوجوداينکه 3 سال قبل، راديولوژي را وارد کتاب ارزش خدمات سلامت کردند اما در بومي سازي، روند محاسبه و پرداخت دست برده شد و تعرفه واقعي نشد.
جلال شکوهي درباره کاهش تعرفه سونوگرافي گفت: حدود 2 سال پيش، با شکايت و مراجعات جامعه راديولوژي، 18 نوع از خدمات  سونوگرافي تعرفه مناسبي دريافت کردند اما بعد از يک سال دوباره تعرفه اين خدمات  را حدود 22 تا 45 درصد کاهش دادند. اين ضربه شديدي به متخصصاني بود که بخش عمده خدماتي که در مطبشان ارائه ميدادند، سونوگرافي بود.
رئيس انجمن راديولوژي ايران در ادامه توضيح داد: علاوه بر تعرفه هاي غيرواقعي، تغييرات ارزي نيز يکي از مشکلات عمده راديولوژيست ها محسوب ميشود. با افزايش ناگهاني نرخ ارز، قيمت دستگاه و مواد موردنياز راديولوژي نيز افزايش مييابد زيرا عمده مواد و دستگاهها وارداتي هستند و خريد آنها بر اساس دلار و يورو انام ميشود.
او بابيان اينکه به دليل افزايش نرخ ارز، توان جايگزيني دستگاههاي راديولوژي وجود ندارد، تصريح کرد: در حال حاضر راديولوژيستها مجبورند مواد مصرفي را تهيه کنند تا بتواند به مردم خدمات ارائه دهند اما توان تعويض و جايگزيني دستگاهه ا را ندارند. برخي از دستگاهها در کشور حدود 15 سال است که تعويض نشدهاند. بانکها نيز حمايت چنداني نميکنند و به همين خاطر در کشور نه ميتوان مرکز جديد تأسيس کرد و نه ميتوان مراکز موجود را نوسازي و جايگزين کرد.
جلال شکوهي بابيان اينکه به دليل هزينه هاي بالا بسياري از مراکز بسته شده اند، گفت: در 5 سال گذشته حدود 20 تا 30 مرکز راديولوژي فروخته شده يا بسته شده چون ديگر امکان ادامه کار برايشان وجود نداشته است.
او با اشاره به افزايش تمايل پزشکان به رشته راديولوژي گفت: در حال حاضر رشته راديولوژي همه شاخه هاي پزشکي را تحت تأثير قرار ميدهد به طوريکه اصولاً همه آنها به سيتي اسکن، امآرآي و ... احتياج دارند. از سوي ديگر به دليل مرتبط بودن با رشته فيزيک، بسياري در سالهاي اخير توانسته اند جوايز بين المللي را به اين رشته اختصاص دهند. بنابراين اين رشته،رشته اي شيک و مد روز است. بااينحال برخي ميانديشند که اين رشته، درآمد بسيار بالايي دارد ولي به هزينه هاي آن توجهي ندارند.
او  بابيان اينکه کمبود نيروي راديولوژي در کشور وجود ندارد، گفت: در حال حاضر 2 هزار و سيصد و پنجاه نفر در انجمن راديولوژيست حضور دارند. اين تعداد تا دو سال آينده به 3هزار نفر خواهد رسيد. نسبت به جمعيت اين ميزان بد نيست. در کشور ترکيه ميزان راديولوژيستها بيشتر است و در پاکستان اين تعداد بسيار کمتر است. بااينحال در برخي مواقع، زماني که وزارت بهداشت اعلام ميکند کمبود نيرو وجود دارد و انجمن به آن رسيدگي ميکند، ميبيند که در آن شهر راديولوژيست وجود دارد و مطب نيز دارد امااين  نيروي طرحي است مه به دليل تمامشدن طرحش ازآنجا رفته است.

سونوگرافي ابزار درآمدزايي نيست
امروزه راديولوژي يکي از رشته هاي محبوب براي پذيرش دستياري و تخصص است و بسياري از پزشکان ازجمله متخصصين زن، نورولوژي و جراحان علاقه دارند وارد حوزه سونوگرافي شوند و با خريد تنها يک دستگاه، کار خود را راه بيندازند. جلال شکوهي با اشاره به تداخل بين رشته اي راديولوژي با چند رشته، گفت: بسياري از پزشکان با خريد دستگاههاي چيني و ارزان، تلاش ميکنند تا از سونوگرافي استفاده کنند. اين مسئله بار اقتصادي زيادي را براي کشور به دنبال دارد. فرض کنيد که حدود 4 هزار راديولوژيست قرار است سونوگرافي کشور را بچرخانند و به همين ميزان دستگاه نياز دارند. از سوي ديگر پزشکاني هستند که خواهان اين دستگاه هستند و به همان ميزان نيز بايد دستگاه ها بخرند. اکثر آنها به دليل اينکه رشته تخصصيشان راديولوژي نيست، نميدانند دستگاه مناسب چيست و اصولاً دستگاه چيني و ارزانقيمت خريداري ميکنند. آنها از سونوگرافي همانند يک ابزار درآمدزايي استفاده ميکنند. به عنوان مثال يک متخصص زنان سونوگرافي تجويز ميکند، بيماري را تشخيص ميدهد و خود جراحي ميکند. درحاليکه يک متخصص راديولوژيست نميتواند تصميم بگيرد. از او درخواست ميشود که آزمايش را انجام دهد و حتي آزمايشهاي تکميلي را توصيه نميکند و حتماً بايد پزشک معالج آن را توصيه کند.
او بابيان اينکه حدود 8 سال پيش معاونت درمان تصويب کرد که متخصصين زن حق ندارند هزينهاي دريافت کنند گفت: آنها 10 برابر يک متخصص راديولوژيست دريافت ميکنند. متأسفانه وزارت بهداشت نظارتي بر اين مراکز ندارد.
رئيس انجمن راديولوژي با اشاره به تعرفه سونوگرافي گفت: همه آزمايشهاي سونوگرافي براي راديولوژيستها زير 100 هزار تومان است درحاليکه برخي از متخصصين غير راديولوژيست حدود 350 تا 800 هزار تومان بابت اين آزمايشها دريافت ميکنند. متأسفانه آنها در اين خصوص تعرفهاي ندارند و به دليل اينکه با بيمه قراردادي ندارند، تعرفه هاي آن را رعايت نميکنند.
او بابيان اينکه برخي از پزشکان غير راديولوژيست دائماً از افراد سونوگرافي ميگيرند تا پول بيشتري دريافت کنند، توضيح داد: برخي از متخصصين زنان، به صورت مکرر به خصوص براي خانم هاي باردار، سونوگرافي تجويز کرده و آن را خود انجام ميدهند تا پول بيشتري دريافت کنند. درنتيجه سونوگرافي هايي مانند داپلر و سونوگرافي سه بعدي، به صورت يک خدمات لوکس درآمده است. متأسفانه به دليل نبود نظارت درست، همچنان اين افراد به اين روند ادامه ميدهند.
جلال شکوهي با اشاره به حل اين اختلاف بينرشتهاي در نظام پزشکي گفت: سازمان نظام پزشکي کشور، وارد اين مسئله شده است و تاکنون دکتر فاضل و دکتر ظفرمندي، جلسات مشترکي را برگزار کرده اند تا نمايندگان راديولوژيست با نمايندگان متخصصين زنان به بحث بنشينند و مشکل را حل وفصل کنند. او افزود: اگر دو گروه راديولوژيست و زنان تعصب نداشته و با ميانه روي به تعامل برسند، مسئله چندان بغرنج نخواهد بود.

خريد بخش خصوصي، سهم دولت را کاهش ميدهد
رئيس انجمن راديولوژي ايران درباره طرح تحول سلامت گفت: طرح تحول اگر پشتوانه مالي داشت ايده خوبي بود. اغلب بيمه ها به همه مراکز بدهکار هستند و برخي از آنها حدود 10 ماه است که پرداختي نداشته اند. برخي نيز اعلام کرده اند که 16 ماه است که بدهي خود را دريافت نکردهاند.
او بابيان اينکه معاونت درمان به خوبي عمل ميکند، گفت: وزارت بهداشت در سالهاي اخير از خود انعطاف زيادي نشان داده است. بااينحال اگر با انجمنها بيشتر تعامل کند، بهتر از سيستم برداشت ميکند. در برخي مواقع در وزارت بهداشت مسئلهاي تصويب ميشود و بعد از بورد ميخواهند که آن را اجرا کند. بورد نيز از آنجا که کارمند وزارت بهداشت است، اعتراضي نميکند درحاليکه انجمنها از اعتراض نميترسند و همين موجب اهميت تعامل وزارت بهداشت با انجمن هاست.
در اين ميان رئيس انجمن راديولوژي معتقد است نظارت شديد وزارت بهداشت روي واردات و توليد تجهيزات پزشکي و راديولوژي و وجود بروکراسي فراوان براي اين امر، نشان ميدهد که ايران باوجود توان بسيار عالي علمي در اين رشته، در بحث تعداد دستگاههاي راديولوژي از ترکيه پائين تر است. او توضيح داد: اگر بخواهيم ايران را با کشوري مانند ترکيه مقايسه کنيم، ميبينيم که ازنظر تعداد راديولوژيست و تخصص و مهارت ترکيه از ما جلوتر نيست اما ازنظر تجهيزات پزشکي، ترکيه به دليل نداشتن اداره کل تجهيزات پزشکي بسيار جلو است.
جلال شکوهي بابيان اينکه اداره کل تجهيزات پزشکي نبايد در بحث نظارت بر بخش خصوصي زياده روي کند، تصريح کرد: در برخي از کشورها ازجمله آلمان، نظارت دقيقي روي خريدهاي دولتي است ولي در بخش خصوصي همانند بخش دولتي نظارت دشوار نيست زيرا خريد در بخش خصوصي کمک به دولت محسوب ميشود.
او معتقد است اگر در بخش خصوصي کشور براي مثال 10 عدد سيتي اسکن خريداري شود، در نهايت باعث ميشود دولت هزينه کمتري براي خريد سيتي اسکن پرداخت کند.

جستجو بر اساس موضوع:
لیست مقالات
به بهانه روز نگهداشت تجهيزات پزشکي؛ بينام اما خدوم // گفت و گو
بيمارستان رازي رشت، سه سال بعد از طرح تحول // گفت و گو
جستجو بر اساس موضوع: