کاربر مهمان ||  ورود

گزارشات صنفی - ماهنامه مهندسی پزشکی

جستجو بر اساس موضوع:
لیست مقالات
درخواست عضو هيئت مديره سنديکاي صاحبان صنايع داروهاي انساني از دولت صنعت دارو را مثل خودروسازي حمايت کنيد // گزارش کوتاه
محصولات توليدي ليزر پزشکي نياز بازار را برطرف نميکند // گزارش کوتاه
صرفه جويي، تنها راه نجات نظام سلامت // گزارش کوتاه
تحليل مدير اداره تجهيزات پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان از تأمين تجهيزات پزشکي در جريان طرح تحول نظام سلامت؛ توزيع تجهيزات پزشکي براساس نيازسنجي انجام نشد // گزارش کوتاه
ضرورت کارشناسي حرفه اي در زمان مناسب براي اصلاح ساختار تجهيزات آزمايشگاهي از اختصاص ارز دولتي تا پيچ و خم هاي گمرک // گزارش کوتاه
جستجو بر اساس موضوع: