کاربر مهمان ||  ورود

گزارشات صنفی - ماهنامه مهندسی پزشکی

جستجو بر اساس موضوع:
لیست مقالات
بيست و هفتمين اجلاس مديران تجهيزات پزشکي دانشگاههاي علوم پزشکي سراسر کشور؛ميلياردها تجهيزات سرمايهاي در انتظار ملزومات اوليه خاک ميخورد // گزارش کوتاه
نگاه وزارت بهداشت به کيفيت توليدات داخلي است، طرح تحول سلامت بار سنگيني بر دوش وزارت بهداشت // گزارش کوتاه
نشست توليدکنندگان تجهيزات پزشکي با مدير اداره کل توان محدود توليدکنندگان رو به اتمام است // گزارش کوتاه
پاي صحبت کارشناس مسئول واحد مهندسي پزشکي بيمارستان امام خميني، خدمات پس از فروش اولويت خريد تجهيزات // گزارش کوتاه
نکاتي پيرامون دوره هاي آموزشي // گزارش کوتاه
نشست قائم مقام وزير بهداشت در امور بين الملل با فعالان صنفي؛ امروز، بهترين زمان براي توسعه صادرات // گزارش کوتاه
جستجو بر اساس موضوع: