کاربر مهمان ||  ورود

گزارشات صنفی - ماهنامه مهندسی پزشکی

جستجو بر اساس موضوع:
لیست مقالات
ايران هلث در دو کلمه همت توليدکنندگان، کوتاهي مسئولين // سرآغاز
بيست و دومين نمايشگاه بين المللي ايران هلث // گزارش ویژه
در بيست و نهمين همايش مديران تجهيزات پزشکي دانشگاههاي علوم پزشکي کشور اعلام شد: قيمت گذاري تجهيزات پزشکي در مرحله بررسي شوراي سه نفره قرار دارد // گزارش کوتاه
در نشست همانديشي مديرکل تجهيزات پزشکي با شرکتهاي تجهيزات پزشکي مطرح شد: تلاش در راستاي جذب کمک بانک مرکزي براي تامين اقلام ضروري کشور // گزارش کوتاه
نشست خبري انجمن متخصصين تجهيزات پزشکي کشور در حاشيه ايران هلث 98 مهمترين مشکل تجهيزات پزشکي کشور نداشتن ساختار است // گزارش کوتاه
گفتگو با مهندس پزشکي که در زمينه پوستهاي مصنوعي و ارائه آموزشهاي روز فعال است دريافت نمايندگي بانک پوست اروپا در ايران // چهره به چهره
جستجو بر اساس موضوع: