کاربر مهمان ||  ورود

گزارشات صنفی - ماهنامه مهندسی پزشکی

جستجو بر اساس موضوع:
لیست مقالات
گفتوگو با مهندس «مهراد پارنج»، مدير فروش و رئيس هيات مديره شرکتهاي «سهند بهامين طب» و «آتا سنجش طب»مهندسي پزشکي يک نياز است // چهره به چهره
گزارشي از دوازدهمين کنگره بين المللي ارتقاء کيفيت خدمات آزمايشگاهي تشخيص پزشکي ايران تشخيص 70 درصد بيماري ها در آزمايشگاهها // کنگره و همايش
سي و پنجمين کنگره ساليانه راديولوژي ايران پرواز پروانه هاي سلامتي // کنگره و همايش
گزارشي از توليد اولين دستگاه شتاب دهنده خطي پرتودرماني سرطان در کشور توان ايراني در خدمت بيماران ايراني // گفت و گو
در خواست جامعه آزمايشگاهيان کشور از وزير بهداشت؛ از دکتر نمکي که جزو جامعه آزمايشگاهيان کشور است انتظار توجه بيشتر داريم // گفت و گو
گزارش «ماهنامه مهندسي پزشکي و تجهيزات آزمايشگاهي» از روند تصويب تعرفه هاي خدمات تشخيصي و درماني سال 98 به همراه جداول تعرفه ها // گزارش کوتاه
نگاهي به فلسفه تشکيل هيات امناي صرفه جويي ارزي و تغييرات جديد در آن آيا سياست حمايت از توليد داخل ادامه خواهد داشت؟ // گزارش ویژه
دفيبريلاتور، ابزاري براي تپش دوباره قلب // مقالات علمی و فنی شرکت ها
امکانات اورژانس و امداد کشور در آزمون سيل // سرآغاز
جستجو بر اساس موضوع: