کاربر مهمان ||  ورود

گزارشات صنفی - ماهنامه مهندسی پزشکی

جستجو بر اساس موضوع:
لیست مقالات
کيفيت تجهيزات و سلامت در گرو نظارت // سرآغاز
از دانش آموختگان مهندسي پزشکي چه خبر؛ موانع توليدکنندگان بسيار است // چهره به چهره
با حضور بيش از 50 شرکت مهندسي تجهيزات پزشکي و دارويي در نوزدهمين کنگره قلب و عروق مطرح شد؛ // کنگره و همايش
دکتر ايرج حريرچي؛ مديريت بيمارستان، کاري بسيار پيچيده و بزرگ است // گفت و گو
گفتگو با مدير خدمات پس از فروش و آموزش شرکت سوپا // گفت و گو
کيفيت درمان و خدمات بيمارستان، محور اساسي مديريت بيمارستاني // گزارش کوتاه
توانمندسازي مديران بيمارستان، هدف اصلي نهمين دوره از کنگره مديريت بيمارستاني // گزارش ویژه
هجدهمين جشنواره بين المللي تحقيقاتي رويان برگزار شد؛ برند بخش سلامت کشور // کنگره و همايش
خبر يا هشدار؟ // گزارش
ايده هاي کسب و کار در حوزه ي فناوري سلامت // گزارش
آينده‏ ي شغلي خود را تضمين کنيم // گزارش
جستجو بر اساس موضوع: