کاربر مهمان ||  ورود

گزارشات صنفی - ماهنامه مهندسی پزشکی

جستجو بر اساس موضوع:
لیست مقالات
انتظارات همراه با خوشامدگويي به مديرکل جديد // سرآغاز
از جذابيت هاي فروش تا غرق شدن در درياي تجهيزات بيمارستاني، هيچ سازمان پژوهشي واقعاً از نخبگان حمايت نميکند // چهره به چهره
مدير آزمايشگاههاي مرجع سلامت: ايجاد آزمايشگاه هاي مجموعه اي تنها راه کنترل هزينه هاي خدمات // گفت و گو
ساختار اداري تجهيزات پزشکي بلاتکليف و مبهم // گفت و گو
مسائلي رفت، صفوي برگشت؛ اداره تجهيزات پزشکي همچنان تحت نظارت سازمان غذا و دارو // گزارش کوتاه
سرنوشت طرح تحول نظام سلامت در دستان بودجه // گزارش ویژه
پزشکي شخصي فرادقيق، مؤثر و کم هزينه // کنگره و همايش
يادآور کنگره هاي تخصصي پزشکي // کنگره و همايش
جستجو بر اساس موضوع: