کاربر مهمان ||  ورود

مطالب علمی و فنی - ماهنامه مهندسی پزشکی

جستجو بر اساس موضوع:
لیست مقالات
اندازه گيري انعکاس موج آئورتيک (Aortic Wave Reflection) و ميزان سفتي شريان ها (Arterial Stiffness) به صورت غيرتهاجمي، گامي بلند در تشخيص به موقع خطرات کارديو وسکولار و کاهش مرگ و مير بيماران // مقالات علمی و فنی شرکت ها
تاثير انتخاب صحيح پوشش بسته بندي ابزارهاي پزشکي بر کاهش عفونت هاي بيمارستاني // مقالات علمی و فنی شرکت ها
بيمارستان سيار Mobile Emergency Hospital // مقالات علمی و فنی
طيف سنجي جذب اتمي // يک فريم از تجهيزات پزشکي
تازه هاي مهندسي پزشکي // مقالات علمی و فنی
مهندسي بافت؛ بايسته هاي علمي در مهندسي بافت قرنيه // مقالات علمی و فنی
چهار گاز طبي مهم و کاربرد آن ها در بيمارستان ها و مراکز درماني // مقالات علمی و فنی
استاندارد- بخش اول ( مفهوم کلي) ويژه نامه توليد و واردات // مقالات علمی و فنی
آشنايي با گازهاي طبي (قسمت دوم) // مقالات علمی و فنی
ساخت فايل exe در نرم افزار MATLAB // نرم افزار
نگاهي به مجلات تخصصي خارجي // ايستگاه دانش (مجلات خارجی)
معرفي انواع ماژول ها و سنسورها در حوزه مهندسي پزشکي // زنگ تحقیق
جستجو بر اساس موضوع: