کاربر مهمان ||  ورود

مشاهده مطالب ماهنامه

ماهنامه شماره 216

عضو انجمن جراحان ارتوپدي ايران: تمام جراحي هاي ارتوپدي ضروري است

نویسنده: پرنيان سلطاني

عضو انجمن جراحان ارتوپدي ايران: تمام جراحي هاي ارتوپدي ضروري استدریافت فایل - 230KB

دکتر فرشيد باقري، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد و بازرس انجمن جراحان ارتوپدي انتشار اخبار مربوط به خطاي پزشکي را اشتباهي بزرگ ميداند. او بر اين باور است که موضوعات تخصصي بايد در محافل علمي و با نگاه چندجانبه حل وفصل شوند.  

DrBagheri216.jpg

  تأمين تجهيزات مصرفي ارتوپدي در دو سال اخير چگونه انجام ميشود؟
رشته ارتوپدي بسيار وابسته به تجهيزات و فناوري روز است. تا ابتداي سال 97 که وزارت بهداشت به طور کامل از تأمين تجهيزات اين رشته حمايت ميکرد مشکل خاصي نبود. با آغاز سال جاري به دليل تعيين کردن سقف اعتباري از سوي سازمان هاي بيمه گر تأمين تجهيزات موردنياز ارتوپدي و جراحي هاي اين حوزه محدودتر شده است. بنابراين جراحي هاي نه چندان ضروري در صف هاي طولاني تري قرار ميگيرند.

 طرح تحول نظام سلامت چه تأثيري بر حوزه ارتوپدي داشت؟
هسته اصلي اجراي طرح تحول نظام سلامت بودجه زيادي بود که براي اجرا در اختيار اين طرح قرار گرفت. طبيعتاً به اين دليل که اجراي اين طرح اولين تجربه ما بود با مشکلات و چالش هايي همراه شد. يکي از اين چالش ها در زمينه تخصيص بودجه رخ داد.
عدم تناسب در توزيع بودجه باعث شد که مبلغ قابل توجهي از بودجه به سمت تجهيزات پزشکي و دارو برود. اين رقم نزديک به 85 درصد است. مصرف تجهيزات پزشکي تا قبل از شروع سال گذشته بسيار افزايش پيدا کرد و بيماران به راحتي جراحي ميشدند و بيماري هم در صف انتظار نميماند. همه اين عوامل باعث جهش در هزينه ها شد. از سوي ديگر اجراي اين طرح انتظاراتي را در مردم ايجاد کرده که با شرايط بودجه اي امروز به سختي ميتوان به بخشي از آن پاسخ داد.

 

Ortopedi1_216.jpg

در جريان اجراي طرح تحول نظام سلامت موضوع تقاضاي القايي و تجويزهاي بيمورد  تعويض مفصل از سوي متخصصان ارتوپدي، بسيار مطرح شد. درواقع اين ادعا مطرح شد که برخي از جراحي هاي ارتوپدي، بيمورد انجام ميشود. ديدگاه شما در اين خصوص چيست؟
علم پزشکي معيارهاي خاص خود را دارد. من چنين ادعاهايي را در خصوص تجويزهاي تعويض مفصل نشنيده ام و فکر ميکنم از اساس اشتباه است. اکثر بيماراني که تمايل به چنين جراحي هايي دارند اغلب موضوع را با چند پزشک مطرح ميکنند و اگر تجويز ضروري نباشد پزشکان او را تشويق به جراحي تعويض مفصل نميکنند.

Ortopedi3_216.jpg

در رشته ارتوپدي تمام اقداماتي که جراح انجام داده با عکس برداري به خوبي قابل تشخيص است بنابراين برخلاف بسياري از رشته هاي تخصصي ديگر، اقدامات پزشک قابل ارزيابي و شفافتر است.
تجويزهاي تعويض مفصل در ايران عملاً امکان پذير نيست. چون آستانه تحمل ايرانيان در پذيرش درد و کنارآمدن با آن بيشتر از مردم کشورهاي پيشرفته است. از سوي ديگر مفصلي که در بدن بيمار کار گذاشته ميشود بايد بعد از گذشته 10 تا 15 سال تعويض شود باتوجه به اينکه بيماران ترجيح ميدهند تا حد امکان از جراحي پرهيز کنند.
حساسيت مفاصل و استخوان ها در بدن انسان به حدي است که کوچکترين دردي را ميفهمد. بنابراين بيمار به راحتي ميتواند کمترين درد را هم تشخيص دهد.
واکنش نظام پزشکي در رسيدگي به پرونده هاي مربوط به عوارض بعد از جراحي نيز به اين شکل است که درصورتي عوارض بعد از جراحي را طبيعي و ناشي از قصور نميداند که انجام آن جراحي براي بيمار ضروري باشد؛ باتوجه به همين نکته نيز مانع از انجام اعمال جراحي غيرضروري ميشود.

  آموزش رشته جراحي ارتوپدي با چه خلأهايي روبرو است؟
استفاده بيش ازحد از برخي از پروتزها براي ارائه خدمات درماني در جريان طرح تحول نظام سلامت در سالهاي اخير به هدر رفت منابع دامن زد. اين اتفاق در حالي در حوزه درمان افتاد که به نظر ميرسد حوزه آموزش در تأمين تجهيزات دچار کم توجهي شد. به نحوي که امکان برخي از تجهيزات و ملزومات با تنوع بيشتر رخ نداد. در جريان نبود برخي از تجهيزات، دانشجويان به استفاده از آن تجهيزات عادت نميکنند و اين روند بعد از فارغ التحصيلي هم ادامه ميدهند. بنابراين کمبود تجهيزات بر شکل درمان بيماران آينده تأثيرگذار خواهد بود.

Ortopedi2_216.jpg

  انجمن جراحي ارتوپدي اخيراً چه اقداماتي براي توسعه اخلاق پزشکي انجام داده است؟
انجمن ارتوپدي جزو اولين انجمن هايي است که کميته اخلاق پزشکي را در ساختار اين انجمن گنجاند. موضوع اخلاق پزشکي به شکلي در رسانه ها مطرح ميشود که گويي «اخلاق مخصوص پزشکان است» و افراد شاغل در ديگر حرفه ها نبايد اصول حرفه اي و اخلاقي را رعايت کنند درحاليکه تمامي شغلها داراي اخلاق حرفه اي جداگانه هستند.
برخورد با بيمار توضيح در مورد روش درمان و جراحي عوارض درمان تهديدنکردن و نترساندن بيمار ايجاد فضاي تصميم گيري براي بهترين روش درمان براي بيماران ازجمله اين موارد است.
رويکردي که رسانه ها تا به امروز نسبت به خطاي پزشکي و اخلاق پزشکي داشتند عملاً باعث کاهش اعتماد بيمار به پزشک شده است و در چنين شرايطي بيمار بيش از پزشک آسيب ميبيند.

 با انتشار اخبار مربوط به خطاي پزشکي موافقيد؟
خير. من با انتشار اين اخبار مخالفم. همانطور که بارها شاهد اين موضوع بوديم در بسياري از موارد به محض انتشار خبري در مورد خطاي پزشکي مردم پيش از اينکه راي قاضي صادر شود در مورد پزشکان قضاوت کرده اند. بنابراين تصويري که مردم از پزشکان در ذهن دارند به راحتي ميتواند خدشه دار شود و اين امر بر ارتباط بين پزشک و بيمار تأثير ميگذارد.
بنابراين بهتر است اگر خبرنگاران خطاي پزشکي را رويت کردند آن را به جاي رسانه اي کردن به سازمان نظام پزشکي گزارش کنند. درواقع خبرنگاران ميتوانند به جاي رسانه ايکردن اخبار مربوط به خطا بر فرآيندهاي رسيدگي به خطا و نظارت بر خطاي پزشکي و ضرورت رعايت بيطرفي در فرآيند قضاوت تمرکز کنند.
درصد محکوميت متخصصان ارتوپدي کم نيست. به هرحال خطا و رفتار اشتباه در همه حرفه ها وجود دارد اما رسانه اي نشدن خطاهاي حرفه مندان حوزه هاي ديگر باعث ميشود مردم نسبت به آنها بي اعتماد نشوند.

جستجو بر اساس موضوع:
لیست مقالات
در خواست جامعه آزمايشگاهيان کشور از وزير بهداشت؛ از دکتر نمکي که جزو جامعه آزمايشگاهيان کشور است انتظار توجه بيشتر داريم // گفت و گو
گزارشي از توليد اولين دستگاه شتاب دهنده خطي پرتودرماني سرطان در کشور توان ايراني در خدمت بيماران ايراني // گفت و گو
معاون فني و عملياتي اورژانس: سرعت توسعه امکانات اورژانس کم است // گفت و گو
ايجاد شبکه هاي آزمايشگاهي طرحي به نفع مردم يا راهي براي کاهش سهم بخش خصوصي // گفت و گو
توصيه مديرعامل شرکت چالشگران ادراک ناب به مسئولان ظرفيت شرکتهاي استارتاپي را بشناسيد // گفت و گو
اداره کل تجهيزات پزشکي ظرفيت مغفول مانده براي حل مشکلات // گفت و گو
ساختار اداري تجهيزات پزشکي بلاتکليف و مبهم // گفت و گو
مدير آزمايشگاههاي مرجع سلامت: ايجاد آزمايشگاه هاي مجموعه اي تنها راه کنترل هزينه هاي خدمات // گفت و گو
جشن 20 سالگي انجمن توليدکنندگان و رونمايي از پوستر ايران هلث 98 // گفت و گو
بيمارستان ها در انتظار جذب مهندس پزشک // گفت و گو
درخواست دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه از هيئت امناي ارزي؛ به جاي پول نقد اوراق را از دانشگاه ها بپذيريد // گفت و گو
راه حل مشکلات و چالشهاي حوزه آزمايشگاه در گرو يک اقدام ملي و هماهنگ است اگر بگويم همه چيز عالي و بي نقص است، حتما اغراق کرده ام // گفت و گو
رسم فولادشدن از پدر آموختم؛ نوآوران ماشين سازي حسيني، دستاورد تلاش و سختي // گفت و گو
آزمايشگاه هميشه پاسخگوي نظام سلامت است؛ اگر طرح تحول نظام سلامت نبود، اينقدر پيشرفت نميکرديم // گفت و گو
گپي با مدير اداره تجهيزات پزشکي دانشگاه علوم پزشکي قم؛ خريد متمرکز، رقابت در صنعت تجهيزات پزشکي را کاهش داد // گفت و گو
نورومانيتورينگ، روي ميز دانشجويان مهندسي پزشکي // گفت و گو
مدير اداره تجهيزات پزشکي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند تأکيد کرد، لزوم مديريت يکپارچه در حوزه تجهيزات // گفت و گو
برخي ملزومات پزشکي را روزانه تهيه ميکنيم // گفت و گو
فيزيک پزشکي در ايران همرده با برترين دانشگاههاي جهان // گفت و گو
دو خواسته توليدکنندگان از مسئولان نظام سلامت: افزايش نظارت و کاهش بدهي مراکز درماني // گفت و گو
اجراي اصول نگهداشت، عامل صرفه جويي در بودجه تعميرات // گفت و گو
دفاع عضو کميته فني بازرگاني هيئت امناي ارزي از طرح تحول نظام سلامت؛ خريد متمرکز از سقوط بيمارستانها جلوگيري کرد // گفت و گو
ارتقاي جايگاه شغلي؛ پيش شرط بهبود کنترل عفونت در بيمارستانها // گفت و گو
نشستي صميمانه با رئيس انجمن راديولوژي؛ هزينه ها بالاتر از درآمدهاست // گفت و گو
بيمارستان رازي رشت، سه سال بعد از طرح تحول // گفت و گو
به بهانه روز نگهداشت تجهيزات پزشکي؛ بينام اما خدوم // گفت و گو
گفتگو با کارشناس مسئول واحد مهندسي پزشکي بيمارستان شريعتي، جاي خالي مهندسان پزشکي در اعتباربخشي // گفت و گو
پاي صحبتهاي کارشناس مسئول واحد تجهيزات پزشکي بيمارستان هفده شهريور مشهد // گفت و گو
گزارش واحد تجهيزات پزشکي بيمارستان 145 تختخوابي دولتي شهيد سيد مصطفي خميني طبس // گفت و گو
تجهيزات ايراني، با مارک خارجي // گفت و گو
استانداردسازي تجهيزات پزشکي؛ راهي براي هزينه هدفمند // گفت و گو
گفتگو با مدير خدمات پس از فروش و آموزش شرکت سوپا // گفت و گو
دکتر ايرج حريرچي؛ مديريت بيمارستان، کاري بسيار پيچيده و بزرگ است // گفت و گو
گفتگويي با مخترع ربات اندازه گيري علايم اصلي حياتي // گفت و گو
افتتاح دو طرح درماني در کرج؛ تعداد تختهاي بيمارستاني به 1400 رسيد // گفت و گو
درد دل هاي رييس دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد درگفتگو با ماهنامه: استان چهارمحال وبختياري هنوز ام ارآي و سي تي اسکن مجهز ندارد // گفت و گو
يادگيري مهارت هاي مورد نياز بازار گام اول ورود به بازار است // گفت و گو
هنوز هم به رشته مهندسي پزشكي از موضع ضعف نگاه مي شود // گفت و گو
وظيفه ي اصلي واحد تجهيزات پزشكي، كنترل، پايش، نظارت و سپس تعميرات است // گفت و گو
دکتر پولاديان، مربي وعضو هيئت علمي دانشگاه آزاد درگفتگو با ماهنامه: آمادگي خود را جهت رفع معضلات فني جامعه مهندسي پزشکي کشور // گفت و گو
رييس دانشگاه علوم پزشكي بابل در گفتگو با ماهنامه: نياز فوري به دستگاه سي تي اسكن و آنژيوگرافي داريم // گفت و گو
مسوول تجهيزات پزشكي بيمارستان مهر مشهد: كار با تجهيزات توليد داخل آسان تر است // گفت و گو
ادغام گرايش هاي مهندسي پزشکي؛ تعجيل يا فرصت؟ // گفت و گو
بيش از 4000 تخت بيمارستاني در استان كرمان وجود دارد // گفت و گو
مسئول تجهيزات پزشکي بيمارستان آبان در گفتگو با ماهنامه // گفت و گو
دربيمارستان بقيه الله حداقل 6 هزار دستگاه پزشکي وجود دارد // گفت و گو
دكتر نصرآبادي در گفتگو با ماهنامه: دانشجويان توانمند، به سرعت جذب بازاركار مي شوند // گفت و گو
دانشگاه علوم پزشکي يزد با 10 دانشکده، 18 مرکز تحقيقاتي و 12 بيمارستان؛ نيازمند افزايش تجهيزات Hi-Tech // گفت و گو
در اين دانشگاه بدون تاييد مسئول تجهيزات پزشکي، سند خريد تنظيم نمي شود // گفت و گو
رييس دانشکده علوم پزشكي نيشابور: مشكلي براي تامين تجهيزات پزشكي مورد نياز مراكز تابعه نداريم // گفت و گو
رييس انجمن متخصصين پوست در گفتگو با ماهنامه: ارتباط بين متخصصان و همکاري با وزارت بهداشت رسالت هاي اصلي ما است // گفت و گو
واحد مهندسي پزشکي بيمارستان تهران کلينيک // گفت و گو
کارشناس تجهيزات پزشکي مرکز بهداشت جنوب تهران در گفتگو با ماهنامه: اولويت ما خريد توليدات با کيفيت ايراني است // گفت و گو
دکتر بيگلري رئيس دانشگاه علوم پزشكي زنجان: الگوي كشور با راه اندازي سيستم پايش هوشمند زنجيره سرما // گفت و گو
30% فضاهاي بيمارستان به خاطر عدم انطباق با نيازها، تغيير کاربري داده يا تخريب مي شوند // گفت و گو
اعضاي اتحاديه صادرکنندگان درميزگرد راديويي: براي صادرات، حضور فعال درنمايشگاه هاي منطقه و جهان ضروري است // گفت و گو
رئيس دانشگاه علوم پزشكي ايران در گفتگو با ماهنامه: كسب رتبه دو كشوري در مديريت تجهيزات پزشكي // گفت و گو
حوزه تجهيزات پزشكي، درياي فرصت هاي كاري است // گفت و گو
از ايده تا عمل // گفت و گو
بازار تجهيزات دندان پزشکي بازار مناسبي براي مهندسان پزشکي است // گفت و گو
بزرگ ترين مسئله ما کاليبراسيون تجهيزات پزشکي است // گفت و گو
دبير كل بيمه سلامت در گفتگو با ماهنامه: نيازسنجي واردات تجهيزات پزشكي به درستي صورت نمي گيرد // گفت و گو
از مهندسان پزشکي خارج نشين چه خبر؟ گپ و گفتي با مهسا گودرزي دکتري مهندسي پزشکي در آلمان // گفت و گو
حلقه ي مفقوده بازار تجهيزات پزشکي، عدم نيازسنجي صحيح فعالان اين حوزه است // گفت و گو
گپ و گفتي با محمدرضا سامري؛ دانشجوي دکتري بيومکانيک موسسهي فن آوري ماساچوست (MIT) // گفت و گو
چالش هاي پيش روي آزمايشگاه هاي همکار غذا و دارو // گفت و گو
مصاحبه با لازوتکين فضانورد روس در زمينه ي مهندسي پزشکي // گفت و گو
گفتگو با باني دانبار دکتري مهندسي پزشکي و زن فضانورد // گفت و گو
گفتگو با دکتر رضا شادمهر؛ رئيس دوره دکتري دانشکده مهندسي پزشکي دانشگاه جانز هاپکينز آمريکا // گفت و گو
مهندسان پزشکي، بهترين گزينه جهت کارآفريني در بازار تجهيزات پزشکي // گفت و گو
گفتگوي چهره به چهره با آندريه چرکاسو؛ مهندس پزشکي طراح لباس فضايي روسيه // گفت و گو
از مهندسان پزشکي خارج نشين چه خبر؟ مهندسي پزشکي در روسيه هم نوپا است // گفت و گو
از مهندسان پزشکي خارج نشين چه خبر؟ رشته مهندسي پزشکي در ايران جا افتاده تر از کاناداست // گفت و گو
از مهندسان پزشکي خارج نشين چه خبر؟ مصاحبه با دکتر پوريا مرتضويان در انگلستان // گفت و گو
مهندسي پزشکي تلاش و پشتکار مي طلبد // گفت و گو
گپ و گفتي با دکتر حسن توکلي // گفت و گو
گفتگو با دکتر غلامرضا عطاردي؛ مهندسي پزشکي از نگاه رياضي مهندسي // گفت و گو
دکتر علي استکي؛ آينده دانش مهندسي پزشکي کشور، در گرو ايجاد فن آوري // گفت و گو
گپ و گفتي بامهندس سروش ولي نيا ازمهندسي مکانيک تا مهندسي پزشکي // گفت و گو
دکتر سيامک خرمي مهر: براي توسعه رشته مهندسي پزشکي، بايد دانشجويان را براي بازار کار آماده کرد // گفت و گو
گفتگو با دکتر شهريار حجتي امامي // گفت و گو
پيشگامان بازرگاني؛ هسته اوليه انجمن شرکتهاي مهندسي پزشکي را ما بنا کرديم // گفت و گو
گفتگو با دکتر ناهيد حسن زاده نعمتي // گفت و گو
دکتر بهمن آقا هادي، سازمان انرژي اتمي با واردات دستگاه هاي پرتو تشخيصي جديد مخالفتي ندارد // گفت و گو
گفتگو با دکتر نادر جعفرنيا دابانلو؛ ضرورت گسترش پژوهش و ايجاد دوره هاي کاربردي در مهندسي پزشکي // گفت و گو
گفتگو با دکتر هانيه نوجه دهيان، اولين زن ايراني فعال در مهندسي بافت عصب // گفت و گو
رئيس اتحاديه تجهيزات پزشكي در گفتگو با ماهنامه؛ به دليل داشتن قدرت اجرايي، بازوي كمكي خوبي براي اداره كل هستيم // گفت و گو
اداره تجهيزات پزشكي بيمارستان ميلاد، واحدي براي 1116 تخت فعال // گفت و گو
گفتگو با دکتر نبي اله ابوالفتحي // گفت و گو
گفتگو با دکتر مجيد عسگر // گفت و گو
تلاش در راستاي ابداع شيوه هاي جديد آموزشي // گفت و گو
دکتر فرهاد طباطبايي: لزوم توجه به بعد تجاري در پژوهش ها و پايان نامه ها // گفت و گو
ارتباط بين صنعت و دانشگاه نياز به تقويت دارد // گفت و گو
اوزان در مسير تحولي بزرگ // گفت و گو
گفتگو با دکتر محمدعلي پيش بين، عضو هيات علمي دانشکده مهندسي پزشکي دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات، درس معلم ار بود زمزمه محبتي... // گفت و گو
مهندس صفوی: نبايد هيچ مانعي بر سر راه توليد کننده باشد // گفت و گو
دفتر سلامت خانواده و جمعيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي: کمبود بودجه در حوزه سلامت نوزادان بيداد مي کند // گفت و گو
نشستی با مسئولان اداره نظارت و ارزیابی اداره کل تجهیزات پزشکی // گفت و گو
جستجو بر اساس موضوع: