کاربر مهمان ||  ورود

مشاهده مطالب ماهنامه

ماهنامه شماره 216

دستگاه HPLC

دستگاه HPLCدریافت فایل - 154KB

مفاهيم پايه
High : بالا
Performance: کارايي
Liquid : مايع
Chromatography: کروماتوگرافي

HPLC216.jpg

فيزيولوژي
تکنيک  HPLC امروزه به عنوان تکنيکي بسياردقيق و قدرتمند جهت تجزيه کمي مواد دارويي، شيميايي و تجزيه پروتئينها و اسيدهاي نوکلئيک است. از ميان تکنيک هاي جداسازي، کروماتوگرافي مايع با کارايي بالا (HPLC)، بيشترين رشد و کارايي را دارد. ساليانه ميليون ها دلار صرف خريد و فروش دستگاه هاي  HPLC در دنيا ميشود. علت اين رشد را ميتوان به حساسيت بالا، تعيين مقدار کمي با صحت بالا، قابليت آناليز نمونه هاي غيرفرار و حساس به دما که با تکنيک GC (کروماتوگرافي گازي) امکان پذير نيستند، نسبت داد.

چگونه کار ميکند
در سيستم HPLC يک سوزن مخصوص وارد پيشستون مربوطه ميشود. همزمان از يک محلول مخصوص جهت ترکيب شدن با نمونه استفاده ميشود. سپس نمونه با محلول موردنظر ترکيب شده و وارد ستون مربوطه ميشود و بر اساس ميزان قطبيت محلول و ترکيب از يکديگر جدا ميشوند. همچنين نمونه بر اساس زمان بازداري از يکديگر تفکيک ميشوند. دتکتورهاي دستگاه کروماتوگرافي نه تنها توانايي شناسايي اجزاي موجود در فاز متحرک را دارند بلکه امکان اندازه گيري غلظت آنها را نيز در آزمايشگاه آناليز دستگاهي فراهم مي آورند. طيف گسترده اي از آشکارسازها براي شناسايي انواع مختلف ماده در آزمايشگاه وجود دارند. هر دتکتوري تنها به گروه خاصي از ترکيبات پاسخ ميدهد و اين پاسخ هيچ ارتباطي به اجزاي موجود در فاز متحرک ندارد.

در چه مواردي به کار ميرود
کاربرد گسترده آن براي موادي است که در صنعت، زمينه هاي مختلف علوم و جامعه اهميت درجه اول را دارند. مثال هايي از اين موارد عبارتاند از: اسيدهاي آمينه، پروتئين ها، اسيدهاي نوکلئيک، هيدروکربن ها، هيدراتهاي کربن، داروها، ترپنوئيدها، حشره کش ها، آنتيبيوتي کها، استروئيدها، گونه هاي آلي و گروهي از مواد گوناگون معدني. جداسازي، خالص سازي و شناسائي پروتئين ها و ترکيبات آلي به ويژه ترکيبات دارويي. همچنين در برخي از آزمايش هاي مربوط براي تعيين غلظت داروها، در تحقيقات پروتوميک (تحقيقاتي که برروي پروتئينها انجام ميشود)، آناليز و هضم پروتئين و مقايسه ساختارهاي پروتئين هاي مختلف و تعيين ساختار پليمرها مورد استفاده قرار ميگيرد.

اجزاء و قسمتهاي مختلف دستگاه HPLC
دستگاه و تجهيزات HPLC شامل قسمت هاي مختلفي مانند مخازن حلال، موتور يا پمپ، تزريقکننده، ستون و آشکارساز است.

انواع دتکتور دستگاه HPLC
دتکتور UV-Vis، دتکتور PDA، شناساگر RI، دتکتور فلورسانس، دتکتور ELSD، دتکتور هدايت الکتريکي،  دتکتور CLD، دتکتور  Ms، دتکتور OR، دتکتور ES، دتکتور  MALS.

منابع
[1] http://lab.arshiaweb.ir
[2] http://labnews.ir
[3] http://raynoor.com
[4] http://edu.nano.ir

جستجو بر اساس موضوع:
لیست مقالات
بيلي روبين متر // يک فريم از تجهيزات پزشکي
دستگاه Starstim // يک فريم از تجهيزات پزشکي
دستگاه دوربين فوندوس // يک فريم از تجهيزات پزشکي
دستگاه اندازه گيري ناهنجاري هاي ساختاري // يک فريم از تجهيزات پزشکي
تخت هوشمند // يک فريم از تجهيزات پزشکي
قلم MasSpec // يک فريم از تجهيزات پزشکي
دستگاه يونتوفورزيس // يک فريم از تجهيزات پزشکي
دستگاه بن ماري // يک فريم از تجهيزات پزشکي
عينک هوشمند تنبلي چشم کودکان // يک فريم از تجهيزات پزشکي
دستگاه توربوسونيک // يک فريم از تجهيزات پزشکي
دستگاه تحريک ديداري-شنيداري // يک فريم از تجهيزات پزشکي
دستگاه Apex locator // يک فريم از تجهيزات پزشکي
کنترل هوشمند دماي بدن نوزاد در انکوباتور به صورت غيرتماسي // يک فريم از تجهيزات پزشکي
دستگاه پردازشگر بافت // يک فريم از تجهيزات پزشکي
دستگاه i-Health // يک فريم از تجهيزات پزشکي
دستگاه کمک حرکتي بطن // يک فريم از تجهيزات پزشکي
دستگاه CPM بومي // يک فريم از تجهيزات پزشکي
تخت عمل جراحي // يک فريم از تجهيزات پزشکي
پوشک هوشمند // يک فريم از تجهيزات پزشکي
طيف سنجي جذب اتمي // يک فريم از تجهيزات پزشکي
دستگاه نمايش و کنترل ضربان قلب // يک فريم از تجهيزات پزشکي
دستگاه نقشه برداري سه بعدي 360 درجه از پوست // يک فريم از تجهيزات پزشکي
نگهدارنده قفسه سينه // يک فريم از تجهيزات پزشکي
آزمايش اسپرموگرام // يک فريم از تجهيزات پزشکي
درماپن // يک فريم از تجهيزات پزشکي
عينک کتابخوان و سخنگو // يک فريم از تجهيزات پزشکي
دستگاه تست قند خون به صورت بزاقي // يک فريم از تجهيزات پزشکي
ماوس تنفسي و چشمي // يک فريم از تجهيزات پزشکي
انگشتر پزشکي هوشمند // يک فريم از تجهيزات پزشکي
شيشه شير هوشمند // يک فريم از تجهيزات پزشکي
دستگاه نگهدارنده کودکان حين تصويربرداري // يک فريم از تجهيزات پزشکي
گاروي خونگيري با تکنولوژي رگ ياب // يک فريم از تجهيزات پزشکي
ثبت علائم حياتي در شرايط ويژه // يک فريم از تجهيزات پزشکي
نمايشگر ضربان قلب همراه // يک فريم از تجهيزات پزشکي
پيس ميکر قلبي بي سيم // يک فريم از تجهيزات پزشکي
کلاه ضد ريزش مو // يک فريم از تجهيزات پزشکي
ترازوي ديجيتالي نوزاد // يک فريم از تجهيزات پزشکي
ماساژ قلبي- تنفسي // يک فريم از تجهيزات پزشکي
اسکن راديوايزوتوپ // يک فريم از تجهيزات پزشکي
داروي کنترل تشنج // يک فريم از تجهيزات پزشکي
جراحي لاپاراسکوپي با نمايشگر سه بعدي // يک فريم از تجهيزات پزشکي
ساعت هوشمند بريل براي افراد نابينا // يک فريم از تجهيزات پزشکي
فلوروسکوپ // يک فريم از تجهيزات پزشکي
کاپنوگراف // يک فريم از تجهيزات پزشکي
روپوش سربي // يک فريم از تجهيزات پزشکي
تردميل کمک حرکتي // يک فريم از تجهيزات پزشکي
کفش هوشمند براي نابينايان // يک فريم از تجهيزات پزشکي
گلايداسکوپ // يک فريم از تجهيزات پزشکي
يخچال آزمايشگاهي // يک فريم از تجهيزات پزشکي
ILED // يک فريم از تجهيزات پزشکي
ماشين قلب و ريه // يک فريم از تجهيزات پزشکي
دستگاه گلوكوم // يک فريم از تجهيزات پزشکي
دستگاه اکسيژن ساز // يک فريم از تجهيزات پزشکي
صافي دياليز (Dialysis Filter) // يک فريم از تجهيزات پزشکي
عينک رگ ياب // يک فريم از تجهيزات پزشکي
فليم فتومتر // يک فريم از تجهيزات پزشکي
دستگاه کولونوسکوپ // يک فريم از تجهيزات پزشکي
دستگاه ERG // يک فريم از تجهيزات پزشکي
دستگاه CPAP // يک فريم از تجهيزات پزشکي
چراغ جراحي // يک فريم از تجهيزات پزشکي
يك فريم از تجهيزات پزشكي دستگاه ثبت نوار مغز بيمار // يک فريم از تجهيزات پزشکي
دستگاه کنترل علائم حیاتی بیمار از راه دور // يک فريم از تجهيزات پزشکي
نانوسکوپ // يک فريم از تجهيزات پزشکي
هولتر مانيتورينگ ضربان قلب // يک فريم از تجهيزات پزشکي
مانيتورينگ 24 ساعته فشار خون // يک فريم از تجهيزات پزشکي
دستگاه پريمتري // يک فريم از تجهيزات پزشکي
گونيامتر ديجيتال // يک فريم از تجهيزات پزشکي
دستگاه كدورت سنج (Turbidimeter) // يک فريم از تجهيزات پزشکي
جستجو بر اساس موضوع: