کاربر مهمان ||  ورود

مشاهده مطالب ماهنامه

ماهنامه شماره 216

صنعت تجهيزات پزشکي به فارغ التحصيلان مهندسي پزشکي نياز دارد؛ وارد بازار شويد، فعال باشيد و پيشرفت کنيد

نویسنده: فاطمه انصاري

صنعت تجهيزات پزشکي به فارغ التحصيلان مهندسي پزشکي نياز دارد؛ وارد بازار شويد، فعال باشيد و پيشرفت کنيددریافت فایل - 264KB

امروز نگرانيه اي فارغ التحصيلان رشته مهندسي پزشکي براي يافتن شغل کم نيست. بسياري از آنها بر اين باورند که نميتوانند شغل مناسبي براي خود بيابند. بسياري از آنها در حيطه فروش مشغول به کارند اما متاسفانه هنوز باوري در جامعه وجود دارد که آنها را ويزيتور خطاب ميکند. مهندس احسان عباسي، مدير مارکتينگ شرکت تهران جراح، معتقد است که مهندس پزشکي حتي در حيطه فروش نيز ميتواند کار علمي و تخصصي خود را انجام دهد؛ همانطور که در سال هاي گذشته انجام داده و باور ويزيتور بودن را کمرنگ کرده است. اين در حالي است که سال 1379، رشته مهندسي پزشکي به عنوان يک رشته جديد، هنوز آنطور که بايد شناخته نشده بود و حتي اين تصور وجود داشت که مهندس پزشکي دست و پاي مصنوعي ميسازد. در آن زمان، سالانه تنها حدود 200 نفر فارغ التحصيل رشته مهندسي پزشکي در کل کشور وجود داشت. کساني که وارد صنعت تجهيزات پزشکي شدند و بسياري از باورها را زير و رو کردند.  مهندس احسان عباسي، مدير مارکتينگ شرکت تهران جراح، يکي از فارغ التحصيلان آن دوران به صورت تصادفي رشته مهندسي پزشکي را انتخاب ميکند و با گذشت سالها، اکنون کلاسهاي آموزشي الکتروسرجري را براي جراحان، پرسنل اتاق عمل و مهندسان پزشکي بيمارستانها برگزار ميکند. او در گفتوگو با «ماهنامه مهندسي پزشکي و تجهيزات آزمايشگاهي» درباره نحوه ورود به اين رشته و تجربيات خود در حوزه فروش و فني ميگويد:

 

Chehre_b_Chehre216.jpg

  کمي از نحوه ورودتان به رشته مهندسي پزشکي بگوييد؟ چه شد که اين رشته را انتخاب کرديد؟
آن زمان که من وارد دانشگاه شدم رشته مهندسي پزشکي جديد بود و تنها 7 سال از ورود آن به ايران ميگذشت و تعداد فارغالتحصيلان رشته مهندسي پزشکي چندان زياد نبود. البته از سال 72 تا سال 76 که دانشگاه شهيد بهشتي در مقطع کارشناسي اين رشته را پذيرش ميکرد، تعداد ورودي ها مناسب بود اما از زمان توقف پذيرش اين دانشگاه، تنها در دانشگاه هاي اميرکبير و آزاد علوم تحقيقات پذيرش اين رشته انجام ميگرفت و هر کدام ساليانه تنها 100 نفر ورودي ميگرفتند. ورود من به رشته مهندسي پزشکي کاملا تصادفي بود. من زماني که کنکور دادم به رشته هاي هنري علاقه داشتم و تمايل داشتم در يکي از دانشگاه هاي سراسري رشته معماري بخوانم اما در زمان کنکور سراسري، به خاطر اتفاقي که حين کنکور برايم افتاد نتوانستم رتبه مورد نظرم را به دست بياورم. از سوي ديگر تمايلي به دانشگاه آزاد نداشتم و به اصرار خانواده آن را ثبتنام کرده بودم، طوري که انتخاب رشته آن را يکي از اقوام نزديکم که پزشک بود، انجام داد. بنابراين تنها سه راه داشتم؛ خدمت سربازي، مهندسي پزشکي دانشگاه آزاد يا مهندسي معدن دانشگاه اميرکبير. بعد از تحقيقاتي که انجام دادم، بالاخره رشته مهندسي پزشکي را انتخاب کردم.

  چگونه به اين رشته علاقه مند شديد؟
در چارت درسي مهندسي پزشکي واحدهاي درسي همانند آناتومي بود که سختيهاي الکترونيک را برايم شيرين ميکرد تا در اين رشته بمانم. وقتي فهميدم که نقش مهندسان پزشکي در حوزه تعميرات چندان قوي نيست و عموما در اين بخش افرادي بودند که رشته هاي برق و مکانيک خوانده بودند يا حتي کاردان فني بودند بيشتر جذب شدم تا در اين رشته بمانم و به صورت علمي در اين حوزه فعاليت کنم. من معتقدم که تعمير دستگاه هاي پزشکي صرفا مهندسي نيست بلکه نياز به ديد مهندسي پزشکي دارد. زماني که ميخواهيد يک تلويزيون را درست کنيد، به سراغ مهندس ميرويد اما زماني که بايد مانيتور مديکال را تعمير کنيد، نياز به يک مهندس پزشکي داريد تا بتواند علاوه بر تعمير دستگاه، در خصوص موارد استفاده دستگاه شناخت داشته باشد و بداند عدم کارکرد صحيح دستگاه چه خطراتي را ميتواند براي بيمار به همراه داشته باشد.

  رشته مهندسي پزشکي در ايران چگونه رشته اي است؟ اگر بخواهيد به يک جوان، به عنوان مثال فرزند خودتان در انتخاب رشتهاش کمک کنيد، آيا به او مهندسي پزشکي را پيشنهاد ميکنيد؟
به طورکلي رشته مهندسي پزشکي در ايران 4 گرايش دارد: مهندسي پزشکي باليني، بيوالکترونيک، بيومکانيک و بيومتريال. گرايش باليني رشتهاي بسيار مناسب براي کار در بيمارستانها و شرکتها است. فارغ التحصيلان گرايش بيوالکترونيک ميتوانند در بخش فني فعاليت داشته باشند زيرا الکترونيکشان بسيار قوي است. متاسفانه گرايش بيومکانيک چندان بازار کار مناسبي ندارد و عموما شرکتهاي توليدي براي کار اين فارغ التحصيلان مناسب است. رشته مهندسي پزشکي گرايش بيومتريال، رشته جديدي است که در ايران هنوز آن طور که بايد جا نيافتاده است. فارغ التحصيلان اين گرايش عموما در حوزه دارويي فعاليت ميکنند تا حوزه تجهيزات پزشکي. با اين حال اين رشته در آينده صنعت تجهيزات پزشکي بسيار موثر است زيرا رشته اي تحقيقاتي است و باعث پيشرفت ساير گرايشها از جمله مهندسي بافت ميشود. اگر فردي از من بپرسد که چه رشته اي را انتخاب کند، من حتما مهندسي پزشکي را معرفي ميکنم زيرا هم بازار کار خوبي دارد و هم رشته اي جذابي است. به خاطر دارم روزي که من ميخواستم اين رشته را انتخاب کنم، وقتي پرسوجو کردم به من گفتند که در اين رشته دست و پاي مصنوعي ميسازي! درحاليکه اين رشته اصلا چنين چيزي نيست.

  بسياري از فارغ التحصيلان رشته مهندسي پزشکي دغدغه ورود به  بازار کار را دارند. بسياري بر اين عقيدهاند که به عنوان يک مهندس پزشکي برايشان کسر شان است که بخواهند در واحد فروش فعاليت کنند. از ورودتان به بازار کار بگوييد؟ آيا شما نيز در ابتدا وارد حيطه فروش شديد؟ شما چگونه وارد بازار شديد؟
در گذشته، بسياري بر اين باور بودند که مهندس پزشکاني که در حيطه فروش فعاليت ميکنند همان ويزيتور هستند و هنوز هم ميبينيم که اين باور از بين نرفته است اما  نسبت به گذشته کمرنگتر شده است. امروز بحث فروش بحثي علمي است و باور بسياري نسبت به اين مسئله تغيير کرده است و آن باور قديمي ويزيتوري رو به فراموشي است. وقتي فردي وارد رشته مهندسي پزشکي ميشود، دوست دارد بازار را بشناسد. بنابراين عليرغم ميل باطنيام، وارد حيطه فروش شدم. البته بايد بگويم که همين فروش علمي باعث شد که من به اين حيطه علاقه مند بشوم. البته فروش، اولين تجربه کاري من نبود و قبل از آن من در حيطه فني، شروع به کار کردم. زماني که در بخش فني بودم، متوجه شدم که بايد بازار را بشناسم و به همين دليل وارد حيطه فروش شدم. فروش علمي به اين معناست که مهندس پزشکي که اطلاعات کاملي از دستگاه دارد، براي فروش آن به مراکز ميرود. به عبارت ديگر او از ساخت دستگاه، نحوه کارکردن، تاثير آن بر درمان بيمار و حتي بهبودِ بعد از استفاده آن اطلاعات کاملي دارد. در اين حالت او ديگر ويزيتور نيست بلکه در حال انجام فعاليتي علمي و تخصصي است. من از فارغ التحصيلان رشته مهندسي پزشکي ميخواهم که وارد بازار کار شوند. البته توقع نداشته باشند که از همان ابتدا پشت ميزنشين شوند و حقوق خوبي داشته باشند؛ بايد تلاش کنند و صدالبته ممکن است که در ابتدا حقوق اندکي دريافت کنند. بايد فعال باشند تا پيشرفت کنند و در بازار شناخته شوند.
  از تجارب خود در حوزه فني بگوييد.
من از سال 85 که وارد شرکت تهران جراح شدم تا سال 94، در بخش فني بودم و حتي مدير فني اين شرکت شدم اما بهعلت تکراريبودن کار، کمکم از اين کار خسته شدم زيرا دلم نميخواست همه قابليت هايم در اين بخش محدود شود. البته بايد بگويم که من در بخش فني، تنها در تعميرات يا نصب يک دستگاه فعاليت نميکردم. از آنجا که به آناتومي علاقه زيادي داشتم، تلاش کردم تا براي نصب دستگاه ها از آن بيشترين استفاده را بکنم. به عنوان مثال تنها به نصب تجهيزات اتاق عمل اکتفا نميکردم بلکه با جراح وارد اتاق عمل ميشدم، دستهايم را ميشستم و با جراح شروع به کار ميکردم تا به او آموزش بدهم. آموزش من محدود به نحوه استفاده از دستگاه نبود بلکه به جراح توضيح ميدادم که اگر ميتواند کاري را انجام دهد، بر اساس کدام قابليت دستگاه است و تا چه ميزان ميتواند از اين قابليت استفاده کند. چقدر اين قابليت ميتواند در درمان بيمار موثر باشد. علاوه بر آن از جراحان و پزشکان سوال ميکردم که چه نيازهايي دارند و سپس آن موارد را در شرکت بيان ميکردم و آنها را بررسي ميکرديم تا ببينيم چگونه ميتوان اين تجهيزات را وارد کشور کرد. در نتيجه بعد از 9 سال، در سال 94، بخش جديدي بهنام توسعه بازار يا همان مارکتينگ در شرکت تهران جراح افتتاح شد. در اين بخش، بيشتر فعاليتها علمي است و ارتباط چنداني با بخش فروش ندارد. البته اين به معناي اين نيست که اصلاً با اين بخش در ارتباط نباشد. به عنوان مثال در بخش مارکتينگ نيازسنجي انجام ميشود و پتانسيلهاي موجود در بازار مورد بررسي قرار ميگيرد. به عبارت ديگر کار اين بخش فروش نيست بلکه يافتن بازار است؛ اينکه  حالا ميتواند با محصول جديد بازار را گسترش دهد يا ميتواند با همان تجهيزات اما با تکنيک هاي جديد بازار را گسترش دهد. از همان سال من مدير اين بخش نيز شدم.

 چگونه وارد حوزه آموزش شديد؟
کاملا اتفاقي بود. به خاطر دارم که جراحي به نام آقاي دکتر اقصي در بيمارستان دي يک بار به من گفت که شما که مهندسي پزشکي خواندي، به چه درد ميخوري؟ من از ايشان هميشه به خوبي ياد ميکنم و اين حرفشان برايم تعجب آور بود، به همين دليل از ايشان خواستم که منظورشان را شفافتر توضيح بدهند. او به من گفت که چرا درباره دستگاه هاي الکتروسرجري يک کلاس برگزار نميکنيد؟ پرسنل اتاق عمل دانش کافي در مورد اين دستگاه ندارند. همين مسئله دليلي شد تا من سال 95 براي اولين بار کلاس الکتروسرجري را در بيمارستان دي براي پرسنل اتاق عمل برگزار کنم. نتيجه آن، برگزاري مجدد آن در هفته بعد بود. اين مسئله به گوش دانشگاه علوم پزشکي تهران رسيد و از من خواستند که اين کلاس را براي مهندسان پزشکي بيمارستانهاي اين دانشگاه برگزار کنم. استقبال زيادي از اين کلاسها شد و جالب بود که تا آن موقع آنها اطلاعات زيادي درباره اين دستگاه نداشتند و مبحث الکتروسرجري بهصورت آکادميک در دانشگاه نبود. جراحها نيز با وجود اينکه هر روز از اين دستگاهها استفاده ميکردند اما اطلاعات نداشتند و دانش پرسنل اتاق عمل نيز در حد همان دکمه هاي روي دستگاه است. اين موارد منجر به جرقهاي شد تا من با قدرت کلاسهاي آموزشي خود را براي پرسنل اتاق عمل، مهندسان پزشکي و جراحان برگزار کنم.

 از اينکه رشته مهندسي پزشکي را انتخاب کرديد، احساس رضايت داريد؟ در همه اين سالها، چه زمان احساس کرديد که انتخاب درستي داشتيد؟

بله. رشته مهندسي پزشکي يعني ميان مهندس و پزشک. به عبارت ديگر پزشک جراحي است که از دستگاه استفاده ميکند و مهندس دستگاهي است که دارد کار را انجام ميدهد. مهندس پزشکي رابط بين جراح و دستگاه است. وقتي شما دستگاه را بلد باشيد اما زبان جراح را نفهميد اين زنجيره قطع ميشود يا برعکس اگر جراحي بلد باشيد اما از دستگاه چيزي ندانيد، باز هم همين اتفاق رخ ميدهد. مهندسي پزشکي وظيفه اش اين است که زبان جراح و دستگاه را بلد باشد. من از زماني که وارد حوزه مارکتينگ شدم، بسيار احساس رضايت کردم. در رشته خودم مشغول به کار هستم و حس ميکنم که در جاي درستي ايستاده ام. زماني که اين کلاسها شروع شد، رضايت من چندين برابر شد و من احساس کردم براي جامعه مفيد هستم. اکنون مبحثي که از سال 1927 در جهان مطرح شده و تاکنون حداقل در ايران هيچ منبع علمي براي آن وجود نداشته و آموزش آکادميکي نيز در ارتباط با آن به جراحان داده نشده را من آموزش ميدهم و اين احساس رضايت به من ميدهد.

  به نظر شما مهمترين چالش صنعت تجهيزات پزشکي چيست؟ اگر شما بهجاي يکي از مسئولان بوديد، چه کاري انجام ميداديد؟

من به عنوان عضو بسيار کوچکي در صنعت تجهيزات پزشکي، اگر بخواهم به صورت کلي به چالشهاي اين حوزه نگاه کنم، ميگويم که طرح تحول نظام سلامت يکي از مهمترين چالش ها است. اگر من يکي از مسئولين بودم، اين طرح بسيار خوب را با بودجه دولتي اجرا نميکردم. بودجه هاي دولتي بايد براي عمران و آبادي کشور باشند. من معتقدم که طرح تحول سلامت که طرح بسيار کارآمدي است، ميتوانست بر پايه بيمه هاي خصوصي انجام شود. دولت با خصوصي سازي بيمه ها، ميتوانست اين طرح را به خوبي اجرا کند، بنابراين مردم از بيمه ها، هزينه هاي درمان خود را مطالبه ميکردند و بدهي ها بر دوش دولت نبود. درحاليکه با اجراي اين طرح، مردم براي استفاده از سهم بيمه دولتي خود، به مراکز دولتي هجوم آوردند و بيمارستانهاي بخش خصوصي، سهمشان کاهش يافت و امروز ميشنويم که بسياري از تخت هايشان خالي است.

جستجو بر اساس موضوع:
لیست مقالات
تاکيد يک مهندس پزشک موفق بر ضرورت وجود واحد مهندسي پزشکي در مراکز درماني حفظ استاندارد تجهيزات، در گرو فعاليت مهندسان پزشک در بيمارستان هاست // چهره به چهره
گفتوگو با مهندس «مهراد پارنج»، مدير فروش و رئيس هيات مديره شرکتهاي «سهند بهامين طب» و «آتا سنجش طب»مهندسي پزشکي يک نياز است // چهره به چهره
از جذابيت هاي فروش تا غرق شدن در درياي تجهيزات بيمارستاني، هيچ سازمان پژوهشي واقعاً از نخبگان حمايت نميکند // چهره به چهره
آشنايي با مهندسي پزشکي سر کلاس حرفه و فن // چهره به چهره
ساعتي با مهندس «ميلاد جعفرآقايي» از فعالان حوزه مهندسي پزشکي؛ آچارفرانسه اي به نام مهندس پزشک! // چهره به چهره
توصيه هاي اولين دبيرعلمي «ماهنامه مهندسي پزشکي» به جوانان؛ از دفتر ماهنامه تا IBM // چهره به چهره
فراز و فرودهاي زندگي يک جوان فارغ التحصيل مهندسي پزشکي // چهره به چهره
گفتگوي صميمانه با اميرحسين مهدي زاده از اولين فارغ التحصيلان مهندسي پزشکي کشور ناشناخته اي به نام مهندسي پزشکي // چهره به چهره
ارزيابي يک فعال و توليدکننده تجهيزات پزشکي از سياست گذاري ها، تصميمات دور از واقعيت است // چهره به چهره
دردسرهاي شغلي که «زنانه» نيست ! // چهره به چهره
چالشهاي «خريد متمرکز» از زبان مدير اداره تجهيزات پزشکي دانشگاه علوم پزشکي ايران نميتوان براي همه بيمارستانها يک نسخه واحد پيچيد // چهره به چهره
از دانش آموختگان مهندسي پزشکي چه خبر؟ // چهره به چهره
گفت وگو با يکي ازچهره هاي موفق علمي؛ زندگي آرام و بدون تنش را مي خواهيم آموزش بدهيم // چهره به چهره
از دانش آموختگان مهندسي پزشکي چه خبر؛ موانع توليدکنندگان بسيار است // چهره به چهره
از دانش آموختگان مهندسي پزشکي چه خبر؛ تشکيل سازمان نظام مهندسي پزشکي نبايد تبديل به شعار شود // چهره به چهره
از دانش آموختگان مهندسي پزشکي چه خبر؛ هدفمند گام برداريد، فعاليت آکادميک يا بازارکار؟ // چهره به چهره
از دانش آموختگان مهندسي پزشکي چه خبر؛ کاربردي بودن دروس در دانشگاه ها بايد به عنوان اولويت در تهيه سيلابس درس ها در نظر گرفته شود // چهره به چهره
از دانش آموختگان مهندسي پزشکي چه خبر؛ به اميد پيشرفت علم همگام با صنعت در كشور // چهره به چهره
از دانش آموختگان مهندسي پزشکي چه خبر؛ تلاش کنيد، شما هم مي توانيد // چهره به چهره
از دانش آموختگان مهندسي پزشکي چه خبر؛ تحصيل درکنار کاروفعاليت هاي دانشجويي // چهره به چهره
از دانش آموختگان مهندسي پزشکي چه خبر؛ هزاران مسير، هزاران زمينه کاري // چهره به چهره
از دانش آموختگان مهندسي پزشکي چه خبر؛ نرم افزار، جزء حيات بخش مهندسي پزشکي است // چهره به چهره
از دانش آموختگان مهندسي پزشکي چه خبر؛ تعميرات عشق مي خواهد // چهره به چهره
از دانش آموختگان مهندسي پزشکي چه خبر؛ برق تا مهندسي پزشکي، سراسري تا آزاد تفاوت ها در چيست؟ // چهره به چهره
از دانش آموختگان مهندسي پزشکي چه خبر؛ کاليبراسيون و کنترل کيفي بخشي ديگر از زمينه هاي کاري مهندسان پزشکي // چهره به چهره
از دانش آموختگان مهندسي پزشکي چه خبر؛ حمايت از ايده ها، گامي جهت صنعتي شدن کشور // چهره به چهره
از دانش آموختگان مهندسي پزشکي چه خبر؛ حمايت از توليدکننده و به روز رساني دروس دانشگاهي، دو آرزوي من... // چهره به چهره
از دانش آموختگان مهندسي پزشکي چه خبر؛ نگرش صحيح، تلاش و توکل سه فاکتور مهم در مسير موفقيت // چهره به چهره
از دانش آموختگان مهندسي پزشکي چه خبر؛ مهندسي پزشکي، رشته جذاب بين رشته اي، پر کاربرد و مدرن // چهره به چهره
مهندسي پزشکي معجون دلچسبي از علم، نبوغ، خلاقيت و قدرت مديريت // چهره به چهره
از دانش آموختگان مهندسي پزشکي چه خبر؛ مهندسي پزشکي عشق است و ديگر هيچ // چهره به چهره
از دانش آموختگان مهندسي پزشکي چه خبر؛ دانشجويان و فارغ التحصيل هاي مهندسي پزشکي بايد پويا و هدفمند باشند // چهره به چهره
از دانش آموختگان مهندسي پزشکي چه خبر؛ جايگاه واقعي مهندسي پزشکي، طراحي و توليد تجهيزات پزشکي است // چهره به چهره
از دانش آموختگان مهندسي پزشکي چه خبر؛ خودتان را محدود به دروس دانشگاه نکنيد، براي هدفتان زندگي کنيد // چهره به چهره
از دانش آموختگان مهندسي پزشکي چه خبر؛ کار آموزي رشته مهندسي پزشکي را بايستي جدي تر گرفت // چهره به چهره
از دانش آموختگان مهندسي پزشکي چه خبر؛ لازمه پيشرفت در زمينه مهندسي پزشکي، الگوبرداري از کشورهاي صنعتي است // چهره به چهره
از دانش آموختگان مهندسي پزشکي چه خبر؛ رسالت مهندسي پزشکي ها را درست نشناخته ايم // چهره به چهره
از دانش آموختگان مهندسي پزشکي چه خبر؟ بسياري از نيازهاي پزشکي ما با مطالعات آکادميک در دانشگاه هاي صنعتي کشور برطرف مي شود // چهره به چهره
از دانش آموختگان مهندسي پزشکي چه خبر؛ بازار مهندسي پزشکي بسيار گسترده است // چهره به چهره
از دانش آموختگان مهندسي پزشکي چه خبر؛ سرمايه گذاري، تحقيق و توسعه و آشنا کردن دانشجويان با صنعت، عوامل پيشرفت روز افزون در مهندسي پزشکي است // چهره به چهره
براي پيشرفت کشور در اين رشته، نياز به حمايت از توليد کنندگان داخلي داريم // چهره به چهره
براي پيشرفت کشور در اين رشته، نياز به حمايت از توليد کنندگان داخلي داريم // چهره به چهره
از دانش آموختگان مهندسي پزشکي چه خبر؛ در بازار كار رشته مهندسي پزشكي، همواره فضا براي توسعه علمي و صنعتي وجود دارد // چهره به چهره
از دانش آموختگان مهندسي پزشکي چه خبر؛ تجربه اي موفق از ارتباط علم و صنعت در حوزه بيوالکترومغناطيس؛ طراحي، ساخت و بهره برداري کلينيکي از دستگاه الکتروکموتراپي // چهره به چهره
از دانش آموختگان مهندسي پزشکي چه خبر؛ مهندسي پزشکي به مراتب زنده تر، پوياتر و جديدتر از مهندسي برق است // چهره به چهره
از دانش آموختگان مهندسي پزشکي چه خبر؛ نياز به مهندسي پزشكي هيچ گاه تمام شدني نيست // چهره به چهره
از دانش آموختگان مهندسي پزشکي چه خبر؛ در کشور ما، تحقيقات خوبي با قابليت صنعتي شدن انجام شده است // چهره به چهره
مهندسي پزشکي ثمره علم و عمل توام است // چهره به چهره
جستجو بر اساس موضوع: