کاربر مهمان ||  ورود
عنوانمحل نمایشگاهزمان برگزاریزمان برگزاریبرگزار کنندهمشاهده فرموضعیت نمایشگاه
نمايشگاه پزشكي سلامت - عرب هلث Arab Healthامارات ـ دبي11-14 بهمن 9530 ژانويه تا 2 فوريه 2017informa دانلود فرم ثبت نام می توانید ثبت نام کنید.
نمايشگاه آزمايشگاهي MED LABامارات ـ دبي18-21 بهمن 956-9 فوريه 2017informa دانلود فرم ثبت نام می توانید ثبت نام کنید.
نمایشگاه پزشکی سلامت -آسیا هلث Asia Health سنگاپور15-17 فروردین 963-5 آوریل 2017informa دانلود فرم ثبت نام می توانید ثبت نام کنید.
نمایشگاه پزشکی سلامت آفریقا هلث Africa Healthافریقای جنوبی- ژوهانسبورگ18-20 خرداد 962017 June 7-9 informa دانلود فرم ثبت نام می توانید ثبت نام کنید.
نمایشگاه پزشکی سلامت شرق افریقا - کنیا Medic East Africaکنیا - نایروبی7-9 مهر 9626-28 سپتامبر 2017informa دانلود فرم ثبت نام می توانید ثبت نام کنید.